KLUB EKOLOGICZNY 

Czy zmiana klimatu rzeczywiście jest zjawiskiem negatywnym? Jakie są jej faktyczne przyczyny i skutki? Jak w przekazie medialnym odróżnić rzetelne informacje od tych, których celem jest dezinformacja. Jak motywować kolegów, rodzinę, znajomych i znajome do działania na rzecz ochrony klimatu, powietrza, wody i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapisz się do Klubu Ekologicznego. 

Program Szkolnego Klubu Ekologicznego realizowany jest  w formie:  

 • organizowania w szkole konkursów, wystaw, akcji oraz imprez środowiskowych, 
 • organizowania wycieczek do rezerwatów przyrody, na ścieżki dydaktyczne, do muzeów przyrodniczych, 
 • wykonywania gazetek na tablicy ekologicznej w sali 18 oraz upowszechnianie informacji o tematyce ekologicznej na szkolnym telewizorze, 
 • pogadanek  o tematyce ekologicznej,  
 • zbiórki surowców wtórnych,  
 • spotkań z ciekawymi ludźmi prowadzącymi działalność ekologiczną 
 • zajęć dodatkowych prowadzonych metodami aktywizującymi pracę ucznia. 

 

Zadaniami programowymi Klubu są: 

 • Organizacja wydarzeń w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 
 • organizowanie szkolnych i pozaszkolnych obchodów Dnia Ziemi, 
 • aktualizacja postów umieszczanych w gazetce EKO_MACZEK https://www.facebook.com/groups/795607237651879 
 • organizowanie akcji ekologicznych wynikających z kalendarza wydarzeń ekologicznych 
 • aktywizacja młodzieży IV LO do realizacji ekologicznych projektów społecznych 

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego:   

 • potrafią dostrzec negatywny i pozytywny wpływ człowieka na środowisko i podejmują konkretne działania w najbliższym otoczeniu,  
 • potrafią przedstawić problematykę ekologiczną w różnej formie (plakat, opowiadanie, wiersz, zdjęcia, komputerowa ulotka itp.), 
 • wykazują się w dużym  zaangażowaniem w realizacji powierzonych im zadań,  
 • zauważają konieczność ochrony środowiska, prezentując postawę człowieka odpowiedzialnego za stan otaczającej go przyrody. 

Serdecznie zapraszamy ! 

Opiekunowie Klubu Ekologicznego: Anna Komoniewska, Elżbieta Smenda