Koło powstało w roku szkolnym 2017/2018 i skierowane jest do uczniów naszego liceum, którzy interesują się językiem angielskim, kulturą krajów angielskiego obszaru językowego i zainteresowani są uczestniczeniem w konkursach językowych.


W ramach działalności koła organizowane są wyjścia na przedstawienia w języku angielskim, wyjścia do kina na filmy w języku angielskim, propagowane jest czytanie literatury w oryginale w ramach biblioteczki szkolnej w języku angielskim.


Nauczyciele przygotowują uzdolnionych językowo uczniów do Olimpiady Języka Angielskiego, a także do Konkursu „ Fox” i innych konkursów propagujących znajomość gramatyki, leksyki i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.


Uczniowie uczestniczą również w wyjściach na Dni Otwarte i Dni Tematyczne organizowane przez wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, a także zapoznawani są z ofertą uniwersytetów obcojęzycznych.

Koło współpracuje z Fundacją Kultury Irlandzkiej z siedzibą w Poznaniu. W ramach współpracy organizowane są lekcje kulturowe poświęcone Irlandii, uczniowie mogą też brać udział w konkursach i wydarzeniach online organizowanych przez fundację.

Koło cyklicznie organizuje dni tematyczne związane z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego np. Thnksgiving, Dzień Św. Patryka, Dzień Szkocki, a także cykliczne konkursy w języku angielskim,  takie jak Konkurs Walentynkowy czy Konkurs Piosenki Anglo-amerykańskiej, które cieszą się dużym zainteresowaniem.