• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Dbam o zdrowie

Temat innowacji:
"Dbam o zdrowie"

 

Przedmiot:
Wychowanie fizyczne, zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia z wychowawcą, biologia

 

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Czas realizacji innowacji to II semestr 2018/2019 roku oraz rok szkolny 2019/2020
z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach planowanych imprez, a także jako element lekcji wychowania fizycznego, godzin z wychowawcą, lekcji biologii oraz zajęć dodatkowych i spotkań indywidualnych.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei dbałości o zdrowie z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej formy motywującej do działań prozdrowotnych.


 

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Dbam o zdrowie” jest odpowiedzią na narastające problemy związane z chorobami cywilizacyjnym, brakiem ruchu i niską świadomością profilaktyki prozdrowotnej, a także potrzebą dbałości o zdrowie psychiczne. Jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej z wychowania fizycznego i biologii, w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planie pracy pedagoga szkolnego.

 

Założenia ogólne
Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie możliwości działań profilaktycznych na lekcjach wychowawczych, wychowania fizycznego, lekcjach biologii dotyczących budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego, imprezach sportowych, warsztatach i rozmowach indywidualnych,
 • zapoznanie z możliwością aktywnego - zdrowego trybu życia
 • wdrożenie pracy metodą problemową, projektu, prezentacji, aktywizacji poprzez ćwiczenia, pogadanki

 

Cele innowacji

Wzbudzenie wśród młodzieży świadomości jak ważne jest zdrowie fizyczne i psychiczne i jak je pielęgnować.