Skrzynka SOS

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w szkole funkcjonuje skrzynka zaufania SOS.

Jeśli coś Was martwi, ktoś Was krzywdzi albo jesteś świadkiem przemocy, to napisz i wrzuć informację do skrzynki SOS, która znajduje się na portierni.

Można pisać również na adres e-mail: 4liceum@maczek.edu.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie:

http://maczek.edu.pl/kontakt.

 

 

 

 

Bezpieczeństwo Cyfrowe

28 września 2018r . Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zbiór rekomendacji i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w szkołach, którym istotną częścią są rekomendacje odnośnie procedur reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego oraz procedury reagowania w szkole w przypadku wystąpienia incydentu zagrożenia.

 

Pakiet dokumentów powstał w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integrującego MEN w wyniku pracy zespołu ekspertów koordynowanego przez Krzysztofa Głomba – prezesa Stowarzyszenia „Mias ta w Internecie”. Stanowi praktyczny przewodnik dla dyrektorów szkół i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole, w bieżących działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa. Postuluje m.in. opracowanie w każdej placówce Szkolnego Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa Cyfrowego oraz powołania szkolnego lidera tej tematyki, wspierającego kierownictwo szkoły w systemowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego.

W IV Liceum Ogólnokształcącym Liderem Bezpieczeństwa Cyfrowego jest Katarzyna Trajdos, kontakt: k.trajdos@maczek.edu.pl

 

             

 

Jak mądrze korzystać z sieci internetowej? Jakie są zagrożenia oraz jak reagować, gdy dziecko spotka się z niewłaściwymi treściami w sieci, wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem? Na te i inne pytania związane z korzystaniem z Internetu można znaleźć odpowiedź korzystając z materiałów zamieszczonych poniżej:

 

 

Bezpieczeństwo Cyfrowe Dzieci i Młodzieży

Szkolenie dla szkolnych Liderów Bezpieczeństwa Cyfrowego

Ważne telefony:

Infolinia dla uczniów Infolinia dla nauczycieli i rodziców Rzecznik Praw Ucznia Wakacyjny telefon zaufania
116 111 800 100 100 (22) 583 66 00 507 832 741

 

"Liderzy Bezpieczeństwa"

W listopadzie 2018 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie pod nazwą "Liderzy Bezpieczeństwa". W szkoleniu wzięli udział reprezentanci uczniów z każdego oddziału oraz  wybrani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi. Szkolenie dotyczyło zagrożeń terrorystycznych, katastrofy budowlanej oraz możliwości wystąpienia pożaru w szkole.