• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedmioty

Biologia

Biologia to nauka o życiu!
Nie może być nudna... i na pewno nie jest w IV LO!

 

Proponujemy:

 • nie tylko ciekawe lekcje, ale także uniwersyteckie wykłady, zajęcia warsztatowe, wycieczki
 • możliwość przygotowania się do konkursów i olimpiad biologicznych oraz ekologicznych
 • wyjazd naukowy do Stegny, niezależnie od wybranego profilu klasy: tydzień, podczas którego wypoczniesz, poznasz życie nad brzegiem morza, zwiedzisz Gdańsk, Rezerwat Kormoranów i wiele innych ciekawych miejsc
 • warsztaty z anatomii człowieka w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie korzystając z preparatów formalinowych i kostnych wykonujemy szkice anatomiczne i ćwiczymy budowę ludzkiego ciała
 • lekcje zoologiczne w Śląskim ZOO - nie ma lepszego miejsca aby poznawać świat zwierząt
 • wykłady i warsztaty w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Uniwersytetem Medycznym: odbywają się zarówno w murach naszej szkoły, jak i na wydziałach wymienionych uczelni
 • ćwiczenia w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – tam można realnie „przymierzyć się” do zawodu lekarza

 

Na biologii na pewno nie będziesz się nudzić. Zapraszamy!

Chemia

„Teoria i praktyka czyli nauka przez doświadczenie”.


Chemia jest przedmiotem przyrodniczym, eksperymentalnym. Od nowego roku szkolnego w naszej szkole będzie funkcjonować w pełni wyposażona pracownia chemiczna. Wykwalifikowana, zaangażowana i doświadczona kadra pedagogiczna pomoże Ci zgłębiać tajniki świata molekuł poprzez eksperyment. Przyświeca nam hasło: „Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól zrobić a zrozumiem”. Dlatego właśnie w Naszej Szkole nauka chemii to nie tylko lekcja chemii, ale również zajęcia praktyczne - doświadczenia wykonywane samodzielnie przez uczniów, dzięki którym nauczysz się poprawnie planować
i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, formułować obserwacje i wnioski. Podczas tych zajęć poszerzysz i utrwalisz wiadomości, udoskonalisz umiejętności nabyte podczas zajęć lekcyjnych. Wykształcisz w sobie badawczy sposób myślenia, właściwy dla nauk przyrodniczych.


Współpracujemy z Politechniką Śląską i  Uniwersytetem Śląskim. Nasi uczniowie biorą udział w warsztatach, wykładach oraz dodatkowych zajęciach organizowanych i prowadzonych przez wykładowców tych uczelni. Uczestniczą również w konkursach przyrodniczych. Na bieżąco udoskonalamy formy i metody pracy z uczniami, aby uczyć efektywnie. Prowadzimy zajęcia dodatkowe przygotowujące maturzystów do egzaminu z zakresu rozszerzonego. Wszystko to po to, aby rozwijać Twoje zainteresowania i pasje, i przygotować Cię do zdania egzaminu maturalnego z chemii na jak najwyższym poziomie, a w przyszłości studiowania na wymarzonym kierunku studiów.


Przyjdź do Nas i przekonaj się jakie to proste!!!

Fizyka

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

 

Na lekcjach fizyki korzystamy z różnych form multimedialnych wspierających proces dydaktyczny,  m.in. z interaktywnej aplikacji WHITEBOARD.

 

Uczniowie uzupełniają i wzbogacają zdobytą na lekcjach wiedzę oraz poszerzają swoje zainteresowania podczas wykładów i pokazów prowadzonych przez profesorów wyższych uczelni i specjalistów w różnych instytucjach.

 • Polskie Towarzystwo Fizyczne - raz w miesiącu  uczestniczy w czwartkowych popołudniowych konserwatoriach PTF, które odbywają się na Uniwersytecie Śląskim. Ciekawe tematy wykładów: „Narzędzia ze światła - Nagroda Nobla z fizyki 2018”, „Triumf Einsteina w królestwie słabych pól”,  „O węglu zupełnie inaczej”, „Czy doświadczenie pozwala na poznanie rzeczywistości?”.
 • Planetarium w Chorzowie - lekcje z astronomii utrwalamy na zajęciach dydaktycznych w planetarium śląskim. Obserwujemy wówczas zjawiska i procesy trudno dla nas dostrzegalne w życiu codziennym, poznajemy zasadę lokalizacji na niebie gwiazdozbiorów i orientacji na sferze niebieskiej.
 • Politechnika Śląska – bierzemy udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  z fizyki na zasadzie pokazu. Tematyka ćwiczeń jest uzależniona od zainteresowań uczniów i realizowanej na lekcjach tematyki. Uczniowie na zajęciach badali za pomocą licznika Geigera-Mullera dawkę promieniowania w wybranych miejscach laboratorium, za pomocą spektrometru optycznego obserwowali widma atomowe emitowane przez różne pierwiastki, badali zjawisko dyfrakcji i interferencji światła laserowego na pojedynczej szczelinie oraz siatce dyfrakcyjnej, wyznaczali długość fali światła.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – uczestniczymy w spotkaniach Młodzieżowej Akademii WSZOP, w ramach których wykłady wzbogacone są zajęciami warsztatowymi pod nadzorem nauczycieli akademickich.
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – uczestniczymy w wykładach okraszonych eksperymentami oraz zwiedzamy nowoczesne laboratoria przez co mamy okazję oglądać, jak tworzy się dzisiaj prawdziwą fizykę na światowym poziomie: od nanofizyki, przez biofizykę, na optometrii kończąc.

 

We wrześniu każdego roku bierzemy udział w spotkaniach popularyzujących naukę w ramach  Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego – „Osobliwości Świata Fizyki” oraz „Biorobotyki”.

 

Bierzemy udział w konkursach:

 • Polsko - Ukraińskim Konkursie „Lwiątko”
 • Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów
 • Ogólnopolskim Konkursie „Eureka”

 

Organizujemy miejski konkurs matematyczno-fizyczny dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

 

Od września 2019 r. rozpoczynany przygodę z nauką w ramach zajęć Klubu Młodego Odkrywcy.

Geografia

 • STACJA METEOROLOGICZNA W SZKOLE! - Wszystkie osoby zainteresowane meteorologią, stanem atmosfery w naszym mieście mogą rozwijać swoje pasje korzystając ze stacji meteorologicznej, która umieszczona została w ogródku „Maczka”. Stacja wyposażona  jest w termometr, barometr, higrometr, deszczomierz, wiatromierz i czujniki zapylenia powietrza.. Dzięki wyposażeniu stacji w mierniki zapylenia można samodzielnie sprawdzić stężenie w powietrzu pyłów PM 10 i PM 2,5. Ponadto posiadamy własny detektor wyładowań atmosferycznych......więc „żadna burza nam nie straszna”

 

 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA „WCZUJMY SIĘ W KLIMAT” - W klasie 2f  wprowadzana jest innowacja, której celem jest  rozbudzenie zainteresowań uczniów naukami geograficznymi ( meteorologia, klimatologia, synoptyka) oraz  rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia . W ramach innowacji uczniowie analizują pogodę w Katowicach, tworzą  mapy synoptyczne, fotografują i rozpoznają chmury nad katowickim niebem, projektują albumy oraz szkolą swoich kolegów i pedagogów. Ponadto uczestniczą w wykładach i warsztatach , min. uczestniczyli w warsztatach  klimatycznych "Co należy wiedzieć o klimacie?", organizowanych przez Miasto Katowice oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

 

 • GEOPLANETA - W dniu 22.11.2018r. uczniowie „Maczka” uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEOPLANETA. W tym roku szkolnym zadania testowe z zakresu kartografii oraz  geografii fizycznej i ekonomiczno - społecznej rozwiązywało 38 uczniów szkoły. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki i czkamy na wyniki w marcu 2019 roku.

 

 • OLIMPIADA GEOGRAFICZNA - Miło nam poinformować, że uczennica klasy 2f Nina Nowak została zakwalifikowana do zawodów II stopnia Olimpiady Geograficznej. Nina w swojej pracy opisywała rozwój sieci transportowej w Gminie Pszczyna. Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie, który odbędzie się w dn. 9-10.02.2019r.

 

 • ZWOLNIENI Z TEORII - Chcesz zrobić własny projekt społeczny, zdobyć międzynarodowy certyfikat i lepszą pracę...nic prostszego!!!! Wystarczy zalogować się na platformie Zwolnionych z Teorii. Wielu uczniów z naszej szkoły realizuje swoje pomysły z zakresu ekologii, kultury, sportu, zdrowia i przestrzeni miejskiej. W tym roku szkolnym działaniami, z którymi zmierzają się uczniowie to min.:
  • BUDKARM. NA POMOC PTAKOM
  • ZATOPIENI W PLASTIKU
  • REMEMBER_ON
  • ECOPOWER
  • ZOBACZYĆ GŁOS
  • MIASTO QR
  • MYŚLISZ, ŻE MNIE ZNASZ?
  • OFFNET
  • BIEG DLA MAŁYCH NOSKÓW
  • PACKAGED FOOD IS NOT GOOD

Dzięki udziałowi w projektach młodzież wykorzystuje wiedzę w praktyce - nawiązuje partnerstwa, uczy się pracy w zespole, tworzysz harmonogram i budżet. Uczestnikom życzymy satysfakcji z podejmowanych działań i wytrwałości  w drodze do Wielkiego Finału 

„Zatopieni w plastiku”_ prelekcja dla uczniów szkoły.

 

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”. Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku.

W dniach od 22 do 25 marca 2019 r. uczennice z klasy 2f, realizujące w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii projekt społecznościowy  „Zatopieni w plastiku”, przeprowadziły w szkole prelekcje, w których uczestniczyli uczniowie wybranych klas pierwszych i drugich naszej szkoły.

Podczas prelekcji uczennice wykorzystując prezentację multimedialną informowały o problemie gospodarki odpadami. Szczególny nacisk kładły na jego cel, czyli uświadamianie młodzieży, że ochrona środowiska nie musi oznaczać potężnej pracy,  wystarczy zmienić swoje nawyki!

Pod koniec spotkania uczennice zaprezentowały założoną przez siebie stronę na facebooku https://www.facebook.com/zatopieniwplastiku/.

Historia

 1. Główne cele, które przyświecają nauczycielom historii i wiedzy o społeczeństwie to:
  • Rozszerzenie zakresu wiedzy o przeszłości w jej aspekcie powszechnym, europejskim, polskim, regionalnym i jednostkowym;
  • Dostrzeganie korzeni współczesnej cywilizacji i kultury, jej różnorodności i zmienności;
  • Budzenie szacunku dla dorobku cywilizacyjnego ludzkości, tolerancji dla różnych postaw światopoglądowych i politycznych;
  • Rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej i całego świata;
  • Pomoc w samoidentyfikacji jednostki w najbliższym otoczeniu społecznym, regionalnym i narodowym;
  • Rozwijanie świadomych postaw obywatelskich;
  • Wykształcenie umiejętności wykorzystywania w rekonstrukcji przeszłości różnorodnych źródeł informacji;
  • Rozwijanie umiejętności warsztatowych i metodologicznych, pozwalające na dokonanie opisu, charakterystyki, wyjaśnienia i oceny wydarzeń, procesów historycznych w całym zakresie chronologicznym historii.
 2. Prowadzący lekcje z historii i wiedzy o społeczeństwie jako priorytet traktują przygotowanie uczniów do zdania egzaminu maturalnego z tych przedmiotów. Zajęcia pozalekcyjne mają różne metody i formy pracy, w zależności od tematu i celu zadań służą:
  • rozwiązywaniu zadań maturalnych, analizie tekstów źródłowych i nauce pisania prac historycznych lub z wiedzy o społeczeństwie,
  • przygotowaniu do konkursów i olimpiad,
  • nauce udziału w debatach oksfordzkich,
  • przygotowaniu do wystąpień w debatach na różne tematy polityczne, społeczne i gospodarcze.
  • pracy nad projektami społecznymi i edukacyjnymi.
 3. W tym roku szkolnym zdecydowanie postawiono na udział w olimpiadach i dobrze się dzieje J.
  • Olimpiada Historyczna - uczeń klasy II d jest finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym- bardzo trudna olimpiada – jedna uczennica w II etapie.
  • Olimpiada Wiedzy o UE - 2 uczniów w II etapie.
 4. Na zajęciach z historii i WOS uczniowie zdobywają wiedzą i umiejętności społeczne, tak bardzo przydatne i cenione w życiu publicznym. Co roku realizujemy:
  • projekty społeczne w ramach programu Młodzi w akcji + organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  • kampanie społeczne w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.
 5. Uczestniczymy w wykładach i współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Śląskim, Muzeum Powstań Śląskich.
 6. Tradycją szkoły stał się Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły. W tym roku w nowej, ciekawej formie gry szkolnej.

Język polski

U nas polubisz nie tylko lekcje języka polskiego prowadzone w szkole przez nauczycieli w sposób niezwykle ciekawy i inspirujący, ale też te, które odbywają się w kinie, teatrze lub na spotkaniu z mistrzami słowa. Dzięki temu rozwiniesz, a może rozpoczniesz swoją przygodę z językiem polskim pisząc artykuły do naszej gazetki Drobnym Maczkiem lub gazet z nami współpracujących, tworząc reportaże i relacje radiowe, które usłyszeć będzie można w regionalnej rozgłośni. Być może zostaniesz redaktorem emitowanej na żywo audycji młodzieżowej w Radiu Katowice, albo posłuchasz i podyskutujesz w wybitnymi naukowcami podczas organizowanego u nas cyklicznie Maczkowskiego Wieczoru Naukowców. Możesz także poczuć większą więź ze swoją małą ojczyzną poprzez działalność w Kole Regionalnym i aktywnym uczestnictwie w Dniu Śląskim.

W ramach przygotowania do matury z języka polskiego w szkole odbywają się zajęcia dodatkowe, w ramach których uczniowie mają możliwość przypomnienia sobie treści i problematyki lektur obowiązkowych. Powtórzenia są połączone ze wspólnym oglądaniem ekranizacji omawianego dzieła. Każda projekcja poprzedzona jest omówieniem genezy utworu i nakreśleniem jego problematyki. W czasie trwania zajęć uczniowie mogą zadawać pytania a nauczyciel stara się tłumaczyć wybrane kwestie związane z lekturą.

Języki obce

„Jeśli rozmawiasz z kimś w języku, który ta osoba rozumie, to co mówisz przemawia do niego. Jeśli rozmawiasz z nim w jego ojczystym języku – trafia to wprost do jego serca.”

– Nelson Mandela

 

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje językowe, lub odkryć drzemiące w Tobie ukryte talenty w Maczku będziesz miał na to szansę.

 • Języki obce, których nauczamy to:
  • Język angielski
  • Język włoski
  • Język hiszpański
  • Język niemiecki
  • Język łaciński
 • Realizujemy programy autorskie - z języka włoskiego – „Język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka.” oraz z języka hiszpańskiego – „Język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki hiszpańskiego”.
 • Stosujemy nowoczesne i aktywizujące metody nauczania.
 • W nauczaniu wykorzystujemy tablice interaktywne
 • Bierzemy udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach językowych.
 • Wychodzimy na dni otwarte, wykłady, warsztaty, konkursy
 • Organizujemy liczne imprezy i wydarzenia wewnątrzszkolne np. dzień Świętego Patryka, dzień Szkocki, święto Dziękczynienia, dzień Pizzy i Nutelli, dzień Hiszpański i święto Tapas
 • Organizujemy wyjazdy edukacyjne do szkół językowych np. do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
 • Uczymy innowacyjnie – obecnie realizujemy dwie innowacje z języka angielskiego „Wykorzystanie gamifikacji w rozwoju umiejętności mówienia w języku angielskim.”, „W świecie filmów i seriali”
 • Organizujemy konkursy piosenki angielskiej, koncerty kolęd w językach obcych, konkursy recytatorskie
 • Organizujemy debaty oxfordzkie po angielsku
 • Zapraszamy ciekawych ludzi, native-speakerów
 • Organizujemy wyjścia do kin i teatrów na spektakle i filmy w językach obcych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

"Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki"

- Galileo Galilei

 

Matematyka w IV LO to radość zadań rozwiązywania,

Nowoczesnych metod uczniów nauczania.

Programy, projekty to nasza specjalność

Dająca szarym komórkom witalność.

Erasmus matematyczny to Maczka duma,

Działania z matmy mnożysz, dzielisz i potem jest już suma

Sukcesu na maturze - Twojego,

Bo u nas matematykę zdasz dobrze drogi kolego.

A jeszcze, by się nie nudzić całkowicie

Zajęcia dodatkowe są po południu i o świcie.

Z uczelniami zawzięcie współpracujemy,

Do konkursów i olimpiad się przygotowujemy.

Urząd Statystyczny często odwiedzamy

na Wieczorze Maczkowskim gości z Instytutu Matematyki mamy

a wszystko to z uśmiechem i radością oddajemy

bo satysfakcję z Waszego sukcesu dać Wam chcemy.

Projekt eTwinning 

Projekt „Smart Cookies – peer learning in Maths going viral” dotyczy matematyki, języka angielskiego i TIK:

Strona projektu: https://twinspace.etwinning.net/94510/pages/page/756404

WebQuesty: https://numericalsets.blogspot.com/


Projekt zakłada współpracę pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, a Prywatną Żydowską Szkołą Ulus w Beşiktaş w Turcji w okresie od 23.09.2019r. do 31.03.2019r.

 

Opiekunowie projektu: Lucyna Pawłowska - język angielski , Katarzyna Trajdos - matematyka

 

Grupa projektowa - klasa 1cP - https://www.youtube.com/watch?v=trtkWd7xuDY&feature=emb_logo

W projekcie wykorzystamy metodę aktywizującą –„peer learning” oraz pracę metodą projektu, aby zaangażować uczniów do tworzenia tzw.”tutoriali”, czyli krótkich filmów video z instruktażem, jak rozwiązywać danym problem matematyczny.

Uczniowie, pracując w grupach metodą projektu, będą tworzyć filmy, ucząc w nich swoich rówieśników zleconego przez nauczyciela zagadnienia. Nauczyciele matematyki ze szkół partnerskich przeanalizują program nauczania matematyki w klasie pierwszej szkoły średniej i wybiorą po 2 zagadnienia do realizacji dla grupy uczniów polskich oraz 2 zagadnienia dla uczniów tureckich. Uczniowie polscy będą tworzyć „tutoriale” dla uczniów tureckich i odwrotnie. Wspólnie stworzą film do ostatniego, piątego zagadnienia. Oprócz filmików, uczniowie stworzą narzędzia online (korzystając z Google forms, portalu Quizziz), dostarczające informację zwrotną, co zapamiętali z filmu ich rówieśnicy. Dodatkowo zostanie stworzony przez uczniów słownik kluczowych pojęć matematycznych, wykorzystanych w filmikach, na wirtualnej tablicy Padlet.

Dzięki temu projektowi: uczniowie dalej będą budować pozytywne nastawienie do uczenia się matematyki (zakładamy, że filmik zrobiony przez ich rówieśników z innego kraju, wzbudzi ich zainteresowanie), rozwijać kompetencje matematyczne, słownictwo matematyczne w języku angielskim, posługiwanie się narzędziami TIK (tworzenie video, quizy online, padlet, TwinSpace).

 

Sport

W Maczku nie tylko polubisz lekcje wychowania fizycznego, ale też znajdziesz możliwość uczestniczenia w zawodach międzyszkolnych, turniejach i imprezach organizowanych na terenie miasta i poza nim.

Będziesz mógł rozwijać swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zajęciach dodatkowych, w zależności od zainteresowań i oczekiwań. 

Być może zasilisz szeregi drużyny koszykarskiej lub rozpoczniesz przygodę z piłką ręczną, nożną, a może nawet boksem czy też tenisem stołowym lub siatkówką. 

Możesz też wykazać umiejętności lekkoatletyczne, pływackie czy szachowe.
A może zechcesz stać się współorganizatorem turniejów, Dnia Zdrowia lub Dnia Sportu. 

Nauczyciele wychowania fizycznego wyznaczając zasadę: ,,w zdrowym ciele - zdrowy duch” pomogą Ci w doskonaleniu siebie.