Działalność koła matematycznego adresowana jest do uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.
Polega na utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej.
Koło wdraża do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwija  zdolności i zainteresowania, a także przygotowuje do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.

 

 

Członkowie koła uczestniczą i osiągają sukcesy w:

 

wewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

  • „Testuj z Matematyką”
  • „Matemaczek”

 

zewnątrzszkolnych konkursach matematycznych:

  • Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
  • Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
  • konkursie „Analityk danych”, zorganizowanym przez RO Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Regionalnym Konkursie „Rozkosze Łamania Głowy”
  • Śląskim Konkursie Matematycznym
  • Olimpiadzie Matematycznej