Innowacja ma charakter programowo – organizacyjny. Inspiracją do jej stworzenia były organizowane od kilku lat w naszej szkole tygodniowe warsztaty naukowe w Stegnie. Początkowo propozycja skierowana była do klas biologiczno – chemicznych, lecz ciekawy i bogaty w różnorodne zajęcia program został dostosowany także do innych profili klas w IV LO i od zeszłego roku szkolnego na tygodniowy pobyt nad morzem wyjeżdżają wszystkie klasy pierwsze.


Innowacja wprowadzona została we wrześniu 2018 roku i przewidziana jest na rok szkolny 2018/2019, z planowaną kontynuacją w kolejnych latach. Głównym jej celem jest motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy i nowych kompetencji podczas innowacyjnych zajęć (głównie warsztatowych i w terenie) oraz kształtowanie umiejętności wspólnego, efektywnego wypoczynku w grupie rówieśniczej i ze swoimi wychowawcami.
Proponowane podczas wyjazdu zajęcia są kontynuacją tematyki kilku przedmiotów (biologia, historia, matematyka, język polski, języki obce, geografia, wychowanie fizyczne) realizowanych w pierwszych klasach, uzupełniają ją i poszerzają. Przewidziano realizację ok. 6 bloków tematycznych – zajęć i wycieczek dla każdej klasy, dostosowanych do profilu danej klasy oraz zajęcia sportowe i integracyjne dla wszystkich klas. Podczas wyjazdu klasy mają także zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (programowo realizowane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa). Część zajęć prowadzona jest w położonym blisko plaży ośrodku, dostosowanym do przyjmowania dużych grup młodzieży, część podczas wyjść i wycieczek, zarówno po okolicy, na plażę jak i do okolicznych miejscowości i miast – np. Sztutowa, Gdańska czy Kątów Rybackich.


Cele innowacji:
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do:

  • zdobywania wiedzy w sytuacjach nietypowych, tzn. poza szkolną salą lekcyjną
  • rozwijania zainteresowań, wyobraźni i twórczego myślenia
  • uświadomienia sobie, że zdobywanie nowych kompetencji można łączyć z wypoczynkiem
  • lepszego komunikowania się w grupie rówieśniczej, wspólnego spędzania czasu, doskonalenia formy pracy w grupach
  • aktywności fizycznej
  • świadomego podejścia do problemu ratowania ludzkiego zdrowia i życia
  • integracji wiedz z różnych dziedzin
  • współpracowania ze swoimi nauczycielami podczas przygotowań do wyjazdu