Podstawowym zadaniem wprowadzonej innowacji pedagogicznej jest:

 • uczczenie 100 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego i następnych,
 • podkreślenie roli Śląska w budowaniu niepodległości i państwowości Polski,
 • rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
 • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,
 • kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka,
 • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej,
 • rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny,
 • poznawanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego, jako część Polski i Europy,
 • pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, krajem,
 • kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich,
 • przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich,
 • rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych,
 • ukazanie znaczenia wiedzy i świadomości wspólnoty lokalnej na przestrzeni lat.

 Adresaci programu:  uczniowie klas I, II  i III.

 

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020, 2020/2021.

 

 Sposób realizacji.

 Treści nauczania w  innowacji poszerzone będą dzięki różnorodnym formom i metodom zdobywania wiedzy i umiejętności:

 • wycieczki do Muzeum Powstań Śląskich, Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Katowic,
 • spotkania z autorami książek o tematyce śląskiej,
 • warsztaty edukacyjne w Koszęcinie,
 • filmy edukacyjne fabularne i dokumentalne( m.in. filmy K. Kutza),
 • gra szkolna/ terenowa – miejsca powstańców w naszym mieście, regionie,
 • projekty edukacyjne,
 • dyskusja, debata np. „Czy powstania były początkiem wolności dla Śląska?”
 • wystawy o ważnych miejscach i postaciach powstań śląskich.

 

Nauczyciele realizujący innowację: Elżbieta Wesoły, Barbara Kiereś, Andrzej Kozak, Elżbieta Zioło, Joanna Sarzyńska