Założenia i cele:
We współczesnym świecie, a zwłaszcza na rynku pracy, znajomość jednego języka obcego, najczęściej angielskiego, już nie wystarcza. 
By zachęcić uczniów do nauki drugiego języka, których słomiany zapał niejednokrotnie gaśnie wraz z kolejnym rozdziałem z podręcznika, trzeba szukać nowatorskich metod i niekonwencjonalnych form pracy z uczniami, które przyniosłyby wymierne dla nich korzyści, jak i przyczyniły się do podnoszenia jakości pracy szkoły. Stąd pomysł na innowację pedagogiczną z języka włoskiego, która w swej prostocie wykorzystuje największe 
i najbardziej rozbudowane narzędzie w nauce i pracy jakim jest Internet. 
Głównym celem tejże innowacji jest płynne połączenie podręcznika do nauki włoskiego z czynnościami interaktywnymi dając uczniom szersze 
i żywsze wyobrażenie o kulturze i społeczeństwie Włoch, a także pozwalając im poznać takie aspekty i ciekawostki, które rzadko można spotkać w książkach. 


Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu posługując się językiem włoskim
 • rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż lekcje języka włoskiego 
w szkole
 • likwidacja barier komunikacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • doskonalenie własnych metod uczenia się
 • rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia
 • rozwój sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w języku włoskim 
 • rozwój umiejętności służących zdobywaniu wiedzy – rozwój autonomii ucznia 
 • zachęcanie do podejmowania działań twórczych i pokonywania trudności w sposób niekonwencjonalny
 • rozwijanie kompetencji językowej w naturalny, bezpośredni sposób.

Uczestnicy innowacji, czyli uczniowie klasy 2e i 3e zostaną we wrześniu podzieleni na 2-3 osobowe grupy, którym zostaną przydzielone tematy poszczególnych prezentacji, które muszą przygotować w oparciu o pracę metodą projektu i zaprezentować je na koniec każdego rozdziału 
w podręczniku. Każda z grup przygotowuje jedną prezentację w ciągu całego roku szkolnego, do której dostaje szczegółowe zadania do wykonania wraz z adresami poszczególnych stron internetowych, które pomogą im w ich realizacji.

 

Przykładowe zadania do wykonania:

odwiedź stronę Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii (www.unistrapg.it) i poszukaj odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie typy kursów znajdują się w ofercie uczelni?
 • czy obecność jest obowiązkowa?
 • czy są przewidziane egzaminy końcowe?
 • czy są specjalistyczne kursy językowe dotyczące np.: kina? Ile trwają i ile kosztują?

idź na stronę www.prontospesa.it i dokonaj zakupów online; do swojego koszyka włóż: 1 kg cukru, 0,5 kg czerwonych jabłek, 10 jajek, 300 g parmezanu Reggiano, kawę Lavazza Qualità Oro, sok pomarańczowy, szampon, pastę do zębów. Bądź oszczędny i kup tylko produkty najtańsze. Porównaj kwotę wydaną na zakupy z kolegami. Wygrywa ten kto wydał najmniej.


Tematy prezentacji dla klasy 2:

 • gwiazdy włoskiego kina
 • zakupy spożywcze
 • moda i ubrania włoskich projektantów
 • włoska telewizja i prasa
 • współczesna muzyka włoska
 • wakacyjne kursy językowe we Włoszech
 • poszukiwanie pracy oraz zakładanie rachunku w banku
 • rezerwacja pokoju w hotelu oraz planowanie wakacji z biurem podróży

 

Tematy prezentacji dla klasy 3:

 • historia Włoch
 • zdrowy tryb życia oraz sport we Włoszech
 • miłość oraz opera włoska
 • ochrona środowiska
 • technologia informacyjna
 • włoskie muzea i dzieła sztuki
 • przestępczość i bezpieczeństwo
 • literatura włoska oraz znaki zodiaku