Szukamy odpowiedzi na pytania: 

  • Kim właściwie jestem?
  • Jaki jest sens życia? W jaki sposób żyć, by życia nie zmarnować?
  • Czym jest rzeczywistość? Jaka jest jej natura?
  • Jest świat. Ale przecież mogłoby go nie być. Dlaczego więc jest?
  • Czy świat jest poznawalny? 
  • Czy jest możliwe poznanie siebie i zrozumienie drugiego człowieka? 
  • Dlaczego pytamy o absolutny grunt sensu wszystkiego? 
  • Czy taki grunt w ogóle istnieje? Czy (kim) jest, jeśli jest? Bogiem? Nieokreślonym duchem?


Pozwala nam to na ogląd świata z nowych perspektyw i na głębsze jego zrozumienie. Zakładamy, że nikt nie ma monopolu na prawdę i jest ona odkrywana na wielu drogach, odsłania się w dialogu, w sporze i w dyskusji. W ramach spotkań uczestniczymy w wykładach  pracowników U.Śl. z cyklu: Źródła kultury europejskiej na WNS. Zorganizowaliśmy także międzyszkolny konkurs literacki na bajkę „Bajka prawdę Ci powie”, gdzie zaprosiliśmy uczniów do rozważania na temat wartości prawdy, dobra i piękna. Cieszy, że konkurs się udał, więc zapraszamy na kolejne, a także do 
współpracy.

 

Kontakt: mgr Hanna Żyrek