• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Klub Młodego Odkrywcy

AUTOR: Katarzyna Trajdos, Ewa Korzeniowska, Elżbieta Bożek

TEMAT: Odkrywczy Maczek – Klub Młodego Odkrywcy – organizacja i realizacja Klubu Młodego Odkrywcy

RODZAJ INNOWACJI: organizacyjno-metodyczna;

innowacyjność metodyczna polega na:

 • wykorzystaniu metody jaką jest nauka przez działanie;
 • dochodzenia do odpowiedzi przy wykorzystaniu warsztatu naukowca w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, projektowania i konstruowania
 • kreatywność w tworzeniu nowych form aktywności
 • tworzenie okazji do osobistego spotkania klubowiczów z naukowcami i popularyzatorami nauki

innowacyjność organizacyjna polega na:

 • tworzeniu zespołu problemowego w tym wypadku Klubu Młodego Odkrywcy
 • realizacji spotkań edukacyjnych w czasie lekcji matematyki, przyrody oraz w czasie wolnym od nauki

Innowacja jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów w rozwój różnych umiejętności poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki.  Jest to także wyjście  naprzeciw wymogom prawa oświatowego oraz wymogom sformułowanym w podstawie programowej nauczania ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Chcemy uwrażliwić uczestników Klubu na wartość dociekania i myślenia krytycznego.

Ważnym czynnikiem, który uzasadnia potrzebę jej  wprowadzenia jest możliwość wykorzystania uczniowskich zainteresowań i pasji, wiedzy, umiejętności i doświadczeń zdobytych poza szkołą.

Klub Młodego Odkrywcy to:  

1. Bazowanie na naturalnej ciekawości świata klubowiczów, niezależnej od stanu ich wiedzy

W zajęciach będą  uczestniczyć uczniowie o różnych zainteresowaniach i niekoniecznie wybitnie uzdolnieni co może spowodować zwiększenie motywacji do nauki.

2. Działania oparte na doświadczaniu

Klubowicze osobiście – i jednocześnie we współpracy z grupą – eksperymentują, obserwują i wyciągają wnioski. Wzmacnia to ich motywację oraz uruchamia emocje (ciekawość, radość, satysfakcję i zdziwienie), co stymuluje proces uczenia się.

3. Koncentrowanie się na poszukiwaniu odpowiedzi zamiast udostępniania gotowych rozwiązań

Klubowicze jak i Opiekunowie – stawiają pytania badawcze i wytrwale poszukują wspólnie odpowiedzi. Znalezienie rozwiązania daje satysfakcję i poczucie sukcesu, pomaga też zrozumieć i zapamiętać często skomplikowane procesy. Proces badawczy zachęca do samodzielnego myślenia, twórczego i krytycznego podejścia do stawianych zadań oraz rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

 

Klub Młodego Odkrywcy to odkrywanie świata przez doświadczanie.

Realizacja innowacji odbywa się poprzez  organizowanie dla uczniów i przy ich udziale spotkań polegając na przeprowadzaniu własnych badań, dochodzenie do sedna sprawy, eksperymentowania!  Dzięki zastosowaniu metody badawczej przez obserwowanie, empiryczne doświadczanie, powtarzanie i wnioskowanie, młodzież będzie miała okazję  poznania i uczenia  się świata. W czasie spotkań pozalekcyjnych oraz w czasie trwania lekcji będą realizowane scenariusze zajęć przygotowane przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik, które jest koordynatorem programu Klub Młodego Odkrywcy.

Najważniejszą metodą pracy, charakterystyczną dla projektu, jest nauka przez działanie.

Praktyczne podejście do zagadnień matematycznych, fizycznych oraz biologicznych umożliwia uczniom samodzielne zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności sprzyjających poszerzaniu umiejętności społecznych i osobistych. Buduje pewność siebie, uczy współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności.

Niniejsza innowacja będzie odbywać się na zajęciach dodatkowych oraz w czasie lekcji matematyki oraz przyrody (treści biologiczne i fizyczne). W ramach Klubu Młodego Odkrywcy uczniowie:

 • We współpracy z opiekunem sporządzą harmonogram spotkań,
 • organizują proces realizacji projektu,
 • Klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów
 • gromadzą przyrządy oraz pomoce naukowe (przedmioty codziennego użytku)do przeprowadzenia badania, eksperymentu, metody badawczej,
 • Uczestnicy znajdują odpowiedzi poprzez eksperymentowanie
 • dokumentują swoją działalność.
 • Biorą udział w wykładach, warsztatach organizowanych przez partnerów KMO
 • Wezmą udział w grze miejskiej – rozwiną umiejętności stosowanie TIK
 • Wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik