W ramach pracy biblioteki szkolnej działa Koło Aktywnych Czytelników, którego celem jest: 

  • wszechstronne rozwijanie zdolności twórczych uczniów (językowych, artystycznych i organizacyjnych);
  • motywowanie uczniów do sięgania po książkę;
  • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy;
  • uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa pisanego i obrazu;
  • inspirowanie do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji;
  • przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu;
  • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, pracy w grupie;
  • racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.


Członkowie Koła aktywnie włączają się do pomocy w pracy biblioteki szkolnej. Pomagają w wypożyczaniu, gromadzeniu i opracowywaniu księgozbioru. Uczestniczą w pracach porządkowych. Przygotowują plakaty, wystawki promujące bibliotekę szkolną oraz czytelnictwo. Uczestniczą w imprezach czytelniczych. W ramach pracy Koła realizujemy akcję Maczek Czyta Przedszkolakom, wprowadzamy młodego czytelnika w świat baśni i legend z całego świata. Czytamy przedszkolakom z Miejskiego Przedszkola nr 20 w Katowicach. Współorganizujemy Grę Miejska Fair Train i przybliżamy młodzieży problematykę edukacji globalnej. Członkowie Koła uczestniczą w akcjach czytelniczych, (Żywa Biblioteka), jeżdżą na Targi Książki, publikują i promują bibliotekę szkolną na blogu.


Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia biblioteki szkolnej. 
Spotykamy się w środy od 14.30.