Każda szkoła musi się czymś wyróżniać i w jakiś sposób przyciągnąć uczniów, oraz pobudzać ich do działania. My postawiliśmy na innowacje.

Od 1 stycznia 2018 roku uczniowie IV liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w ramach lekcji geografii mogą samodzielnie prognozować pogodę.

Przed szkołą ustawiona została klatka meteorologiczna wyposażona w termometr, barometr, higrometr, deszczomierz, wiatromierz i  czujniki zapylenia powietrza, a na dachu szkoły zainstalowanych zostało kilkanaście czujników pogodowych. Wszystkie dane z czujników trafiają do komputera ustawionego w klasie. Tutaj uczniowie mogą odczytywać poziom temperatury, kierunek i siłę wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza i poziom opadów deszczu.

Program komputerowy tak przetwarza wszystkie dane, że wiemy dokładnie, jaka pogoda będzie panowała na naszym terenie w ciągu najbliższych 12 godzin.

Wszystkie dane ze stacji, które przedstawione są za pomocą wykresów, tabel i liczb trafiają do Internetu, a dzięki linkom umieszczonym na stronie szkoły nie tylko uczniowie, ale każdy kto zainteresowany jest stanem pogody w Katowicach, niezależnie w jakiej części świata w danym momencie się znajduje, ma możliwość odczytywania wyników.

Osoby zainteresowane stanem powietrza w otoczeniu szkoły, dzięki wyposażeniu stacji w mierniki zapylenia mogą samodzielnie sprawdzić stężenie w powietrzu pyłów PM10 (to pył o wielkości do 10 mikrometrów, głęboko wnikający do płuc i upośledzający ich działanie) i PM2.5 (czyli pył o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, uznawany za najbardziej szkodliwy ze wszystkich pyłów, bo bezpośrednio z płuc dostaje się do krwi). Mierniki badają zanieczyszczenie według polskiego indeksu jakości powietrza, gdzie 0-20 mikrometrów na metr sześcienny uznawany jest za bardzo dobry, a ten przekraczający 200 mikrometrów (dla PM10) i 120 mikrometrów (dla PM2.5) oznacza stan alarmujący, bardzo zły.

Niezbędnym elementem działań terenowych jest określenie położenia i aktywności burz. Niebawem na dachu szkoły umieszczony zostanie system czujników odpowiednio ze sobą sprzężonych, który będzie miał za zadanie wykrywanie wyładowań atmosferycznych.

Mamy nadzieję, że dane uzyskane z naszej stacji wykorzystane zostaną przez serwis meteorologiczny stacjemeteo.eu do prognozowania pogody w regionie i Polsce.

W kształceniu geograficznym dużą wagę przywiązuje się do pracy w terenie, która umożliwia bezpośrednie zetknięcie się ucznia ze środowiskiem przyrodniczym. Zajęcia takie wpływają na kształtowanie zmysłu obserwacji i wyobraźnię, a także uczą praktycznych umiejętności, np.: dokonywania pomiarów, analizowania, prognozowania i wnioskowania. Praca na tzw. „żywym organizmie” jakim jest nowa stacja meteo  na pewno będzie ciekawsza dla uczniów niż wykłady i teoria.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z wyników pomiarów!