PZO

Edukacja dla bezpieczeństwa

Elementy psychologii

Język hiszpański

Język włoski

Matematyka

PRZEDMIOTY ARCHITEKTONICZNE

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne