9  WRZEŚNIA  2020

godz. 1645

spotkanie Rodziców uczniów klas 1a, 1b, 1c

z Dyrektorem Liceum mgr Katarzyną Ziemiec (hala)

godz. 1715

zebrania Rodziców w poszczególnych salach:

 

klasa

wychowawca

sala

1a

mgr Alina Tobolska

7

1b

mgr Lucyna Pawłowska

18

1c

mgr Justyna Bosowska

30

 

godz. 1730

zebrania Rodziców w poszczególnych salach:

klasa

wychowawca

sala

2aP

mgr Elżbieta Smenda

25

2bcP

mgr Anna Ziaja-Wójcik

24

2dP

mgr Anna Szulc

16

2eP

mgr Dariusz Krzyżewski

14

2aG

mgr Marcin Żmija

2

2bcG

mgr Martyna Lubczyk

8

2dG

mgr Andrzej Kozak

27

 

 

10  WRZEŚNIA  2020

godz. 1645

spotkanie Rodziców uczniów klas 1d, 1e, 1f

z Dyrektorem Liceum mgr Katarzyną Ziemiec (hala)

godz. 1815

spotkanie Rodziców uczniów klas trzecich

z Wicedyrektorem Liceum mgr Elżbietą Bożek

w sprawie egzaminu maturalnego (hala)

godz. 1715

zebrania Rodziców w poszczególnych salach:

 

klasa

wychowawca

sala

1d

mgr Elżbieta Wesoły

25

1e

mgr Jolanta Schmidt

2

1f

mgr Katarzyna Trajdos

14

 

godz. 1730

zebrania Rodziców w poszczególnych salach:

klasa

wychowawca

sala

2eG

mgr Beata Lizoń-Jura

8

3a

mgr Małgorzata Ruchała

6

3b

mgr Katarzyna Kłosowska

23

3c

mgr Iwona Szymańska

27

3d

mgr Ryszard Sowa

18

3e

mgr Katarzyna Włodarczyk

30

2eG

mgr Beata Lizoń-Jura

8

 Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych tj. na korytarzach, w toaletach, sekretariacie, szatni i bibliotece szkolnej.