Lista lektur w liceum i technikum.


Lista lektur obowiązujących na poziomach podstawowym i rozszerzonym w liceach i technikach

Czytaj więcej: Lista lektur w liceum i technikum.

Matura próbna z Operonem

24.11.2015
(wtorek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

09:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 – Przerwa

14:00 – Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

09:00 – Udostępnienie arkuszy z matematyki w wersji elektronicznej do pobrania

25.11.2015
(środa)
PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY 

09:00 – Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

11:50–14:00 – Przerwa

14:00 – Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)


Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języka polskiego 
          – Udostępnienie arkuszy z języków obcych w wersji elektronicznej do pobrania 

Dla uczniów:

Arkusze z języka polskiego wraz z odpowiedziami (poziom podstawowy) drukowane w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej
10:00 – Publikacja arkuszy z języka polskiego wraz z odpowiedziami na stronie gieldamaturalna.pl
11:00 – Publikacja arkuszy z języka polskiego wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl
  

26.11.2015

(czwartek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK OBCY

09:00 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

11:00–14:00 – Przerwa

14:00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut) 

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z matematyki
         – Udostępnienie arkuszy z przedmiotów dodatkowych w wersji elektronicznej do pobrania 

Dla uczniów:

Arkusze z matematyki wraz z odpowiedziami (poziom podstawowy) drukowane w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej
10:00 – Publikacja arkuszy z matematyki wraz z odpowiedziami na stronie gieldamaturalna.pl
11:00 – Publikacja arkuszy z matematyki wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl

 

27.11.2015

(piątek)

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – PRZEDMIOTY DODATKOWE 

09:00 – Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut)

Dla nauczycieli:
09:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języków obcych
15:00 – Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z przedmiotów dodatkowych       

Dla uczniów:

Arkusz z języka angielskiego wraz z odpowiedziami (poziom podstawowy) drukowany w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej
10:00 – Publikacja arkuszy z języków obcych wraz z odpowiedziami na stronie gieldamaturalna.pl
11:00 – Publikacja arkuszy z języków obcych wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl

14:00 – Publikacja arkuszy z przedmiotów dodatkowych wraz z odpowiedziami na stronie gieldamaturalna.pl
15:00 – Publikacja arkuszy z przedmiotów dodatkowych wraz z odpowiedziami na stronie edulandia.pl

Wy(ko)miksuj się z dopalaczy

Zapraszamy do udziału w konkursie "WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!". Stwórzcie w klasie komiks i pokażcie, że dopalacze to już historia! - to wystarczy, by wygrać w naszym konkursie. Celem konkursu "WY(ko)KOMIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!" jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania. Naszymi partnerami są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zdrowia. To oni razem z MEN zafundują nagrody laureatom.

Czytaj więcej: Wy(ko)miksuj się z dopalaczy

Ciekawa lekcja

Juz po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąc udział w wykładzie z cyklu "Ciekawa lekcja" zorganizowanego przez wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Tematem spotkania były  Mroki Internetu - rynek anonimowy, cyfrowe używki, przemoc w sieci. Wykład poprowadził Pan Tomasz Bielak,  doktor nauk humanistycznych. Medioznawca, literaturoznawca, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz ATH w Bielsku-Białej.

Wykład miał krótki wstęp poświęcony współczesnemu rozumieniu internetu (w technicznym i kulturowym aspekcie), a następnie wskazywał najczęściej popełniane błędy w operowaniu narzędziami internetowymi (głównie w obszarze mediów społecznościowych – błędnie interpretowane informacje, odmienne konsekwencje działań w określonych rejonach sieci). W wykładach wzięły udział klasy 1d, 2c, 3c.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Katowice, 2015-09-23

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie §5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz.432 z póź. zmianami) są:

  • 02 maja 2016 r.
  • 04 maja 2016 r.
  • 05 maja 2016 r.
  • 06 maja 2016 r.
  • 27 maja 2016 r.

Spotkania z Nauką

25 września 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbyły się Spotkania z Nauką, organizowane przez Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe UŚ, w których wzięli udział uczniowie klas 1b1, 1b2 oraz 1e wraz z wychowawcami. Składały się one z czterech wykładów tematycznych: anatomia człowieka, fizjologia zwierząt i roślin oraz chemia organiczna. Uczniowie wzięli aktywny udział w kilku eksperymentach, przyjrzeli się owadom latającym, skaczącym i pływającym, dowiedzieli się jak reaguje organizm w sytuacjach stresowych, a na koniec wzięli udział w ciekawym quizie.

Podkategorie

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 5th.