Rozdanie certyfikatów maturalnych

 

 

Zapraszamy po odbiór certyfikatów

 

maturalnych w dniu 11 sierpnia 2020 r.

zobacz więcej
Godziny pracy sekretariatu w wakacje

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły

 

czynny jest od 9:00 do 12:00.

 

Odbiór świadectw promocyjnych po 10 lipca br.

 

w godzinach 10.00 - 11.30.

Rekrutacja 2020/2021

Nowa klasa z elementami edukacji architektury, czyli Twoja przygoda z architekturą!

Wszystko czego chcielibyście się dowiedzieć o naszym przyszłościowym profilu  znajdziecie w Strefie Kandydata.

 

Kandydacie pamiętaj!

 

Wnioski do klasy architektonicznej składamy od

15 czerwca br. do 22 czerwca br. do godziny 15.00

zobacz więcej

Rozdanie certyfikatów maturalnych

 

 

Zapraszamy po odbiór certyfikatów

 

maturalnych w dniu 11 sierpnia 2020 r.

zobacz więcej
Godziny pracy sekretariatu w wakacje

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły

 

czynny jest od 9:00 do 12:00.

 

Odbiór świadectw promocyjnych po 10 lipca br.

 

w godzinach 10.00 - 11.30.

Rekrutacja 2020/2021

Nowa klasa z elementami edukacji architektury, czyli Twoja przygoda z architekturą!

Wszystko czego chcielibyście się dowiedzieć o naszym przyszłościowym profilu  znajdziecie w Strefie Kandydata.

 

Kandydacie pamiętaj!

 

Wnioski do klasy architektonicznej składamy od

15 czerwca br. do 22 czerwca br. do godziny 15.00

zobacz więcej
2020

IV Liceum Ogólnokształcące im.
gen. Stanisława Maczka w Katowicach

Historia Szkoły

Dzisiejsze IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. Gen Stanisława Maczka w Katowicach swój początek wzięło od szkoły, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1938 roku w budynku przy ulicy Katowickiej 54. 1 lutego 1940 roku władze niemieckie zdecydowały o zajęciu budynku na potrzeby szpitala wojskowego, który istniał do marca 1945 roku. Dopiero po przejęciu Katowic przez władze polskie obiekt ten z powrotem przeznaczono na szkolne potrzeby.

Dlaczego warto się u nas uczyć?

01

Wprowadzamy
w świat wartości

Mamy szacunek wobec drugiego człowieka, tradycji, dóbr kultury i przyrody; uczymy umiejętności dialogu, sprawiedliwości i tolerancji.

02

Zapewniamy nowoczesną
ofertę edukacyjną

Posiadamy nowoczesny sprzęt, typu tablice multimedialne i ekrany, rzutniki w każdej klasie; stosujemy aktywizujące metody pracy; oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem TIK.

03

Tworzymy szkołę
pozytywnych relacji i emocji

Tworzymy przyjazne środowisko; rozwijamy kreatywność; uczymy empatii; promujemy zdrowy styl życia; jesteśmy otwarci i życzliwi; staramy się wspierać wysiłki ucznia, aby mógł poznawać prawdę, widzieć piękno, kochać dobro i szanować wszelkie życie.

04

Odkrywamy talenty,
rozwijamy zdolności

Umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne; z nami posiądziesz umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.

05

Podróżujemy
po świecie

Realizujemy projekty zagraniczne, wymiany zagraniczne między szkołami, kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, wycieczki turystyczne - krajowe i zagraniczne.