Szkoła z Klasą 2.0 - Szkoła Ekspercka

Szkoła IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka  w Katowicach otrzymała status Szkoły Eksperckiej w programie Szkoła z Klasą 2.0. Również Pani Dyrektor Katarzyna Ziemiec otrzymała odznakę Dobra Praktyka za realizację ścieżki Maczek w Sieci - gratulujemy i cieszymy się z naszych sukcesów!

mPotęga - granty dla naszej Szkoły!

210 szkół i organizacji otrzyma dofinansowanie z programu mPotęga na realizację niezwykłych projektów matematycznych. Fundacja mBanku rozstrzygnęła III edycję programu grantowego prowadzonego we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. W tym roku nadesłano 880 wniosków z całej Polski. 142 adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców oraz 68 adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zwycięzców jest i nasza Szkoła!!!! Od września 2016r będziemy realizować program "Alfabet matematyki" skierowany do uczniów naszej szkoły.

Stypendium Prymus

Przypominamy, że 31 lipca upływa termin składania wniosków o stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus (średnia 5,15 z przedmiotów obowiązkowych, zamieszkanie na terenie Katowic).

Wnioski składamy
w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice
przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008
w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30
lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek i regulamin jest dostępny na stronie:
https://www.katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS-w-roku-szkolnym-2014-2015---III-edycja-!!!.aspx

... uczniowie szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem szkół
dla dorosłych - jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy
programowo wyższej wynika, że średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskana w ostatnim roku
szkolnym wynosi 5,15 oraz uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, lub
posiadają tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.


Ważne !!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł - przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2014 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800

Szkoła z Klasą 2.0 - dobra praktyka

 

Działania związane z udziałem naszej Szkoły w programie edukacyjnym Szkoła z Klasą 2.0 zostały docenione przez organizatorów programu i otrzymaliśmy dwie odznaki: "Dobra praktyka".

Pierwszą odznakę otrzymaliśmy za Festiwal Szkoły z Klasą  2.0, drugą odznakę otrzymała Pani prof. Katarzyna Trajdos z uczniami klasy 2c - Maksymilian Łyszkowski,Marcin Majcherczyk i Kamila Kwiecińska za realizację tematu Matematyka a zagospodarowanie przestrzeni - ścieżki Uczniowskie Forum Naukowe.

Przypomnijmy:

W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyliśmy w programie realizując ścieżki:Pani Dyrektor Katarzyna Ziemiec –  Maczek w Sieci, Katarzyna Trajdos – matematyka – koordynator projektu – ścieżka Uczniowskie Forum Naukowe z klasą 2c, Pani profesor Kinga Thiel – matematyka – ścieżka Odwrócona lekcja oraz Uczymy innych z klasą 1b2, Pani profesor Elżbieta Bożek – fizyka – ścieżka Uczymy innych oraz Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj z klasą 2c, Pan profesor Dariusz Krzyżewski - język włoski – ścieżka Projekt z klasą – klasa 2e, Pani profesor Martyna Lubczyk - język polski – ścieżka Czytaj ze zrozumieniem z klasą 3d.

Certyfikaty maturalne

 

Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszamy po odbiór certyfikatów maturalnych 5 lipca od godz. 1200.

Podręczniki 2016/2017

Publikujemy listę podręczników, które obowiązywać będą w roku szkolnym 2016/2017.

*Do otwarcia pliku potrzebny jest AcrobatReader lub równoważny program obsługujący format PDF

Załączniki:
Download this file (Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym  2016_2017.pdf)Lista podręczników 2016/2017[PDF]167 kB

Podkategorie

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 25th.