pani Grażyna Ludkowska


Godziny przyjęć pielęgniarki szkolnej

wtorek 12.00 - 15.05

środa  7.30 - 15.00

piątek  7.30 - 15.05