Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Ziemiec Katarzyna

Dyrektor, Nauczyciel Języka Niemieckiego

Bożek Elżbieta

Wicedyrektor, Nauczyciel Fizyki, Przyrody

Nauczyciele

Andrzejczak Beata

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Balicka Lilianna

Nauczyciel Religii

Biliński Tomasz

Nauczyciel Informatyki

Bosowska Justyna

Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Nauczyciel Bibliotekarz

Cebula Małgorzata

Nauczyciel Matematyki

Dziekan Łukasz

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Hefner Izabela

Nauczyciel Języka polskiego

Kiereś Barbara

Nauczyciel Historii, Historii i Społeczeństwa, Wiedzy o Społeczeństwie

Klepacz Laura

Nauczyciel Języka hiszpańskiego

Kłosowska Katarzyna

Nauczyciel Biologii, Języka angielskiego, Przyrody

Komoniewska Anna

Nauczyciel Geografii

Korzeniowska Ewa

Nauczyciel Biologii, Przyrody

Kostrzewska Ewa

Nauczyciel Języka niemieckiego

Kozak Andrzej

Nauczyciel Historii, Historii i Społeczeństwa, Wiedzy o Społeczeństwie, Wychowania do Życia w Rodzinie

Krzyżewski Dariusz

Nauczyciel Języka włoskiego

Lizoń Jura Beata

Nauczyciel Języka polskiego

Lubczyk Martyna

Nauczyciel Języka polskiego, Łaciny w prawie, Łaciny w medycynie

Łuksza Malwina

Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Edukacji dla Bezpieczeństwa

Majewski Jarosław

Nauczyciel Wiedzy o Kulturze

Matoryn Sławomir

Nauczyciel Religii

Miksa Aldona

Nauczyciel Języka Polskiego

Paulewicz-Sopala Kinga

Nauczyciel Języka angielskiego

Pawłowska Lucyna

Nauczyciel Języka angielskiego

Penczek Marcin

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Płaza Henryka

Bibliotekarz

Ruchała Małgorzata

Nauczyciel Matematyki

Schmidt Jolanta

Nauczyciel Języka angielskiego

Serafin Katarzyna

Nauczyciel Chemii

Sewera Barbara

Nauczyciel Matematyki

Smenda Elżbieta

Nauczyciel Języka angielskiego

Sobecka Katarzyna

Nauczyciel Języka angielskiego

Sowa Barbara

Bibliotekarz

Sowa Ryszard

Nauczyciel Języka niemieckiego

Szulc Anna

Nauczyciel Języka polskiego

Szymańska Iwona

Nauczyciel Języka angielskiego

Tobolska Alina

Nauczyciel Języka włoskiego i hiszpańskiego

Trajdos Katarzyna

Nauczyciel Matematyki

Wesoły Elżbieta

Nauczyciel Historii, Historii i Społeczeństwie

Włodarczyk Katarzyna

Nauczyciel Języka włoskiego

Ziaja-Wójcik Anna

Nauczyciel Chemii, Przyrody

Zioło Elżbieta

Nauczyciel Geografii, Przyrody, Podstaw Przedsiębiorczości

Żmija Marcin

Nauczyciel Języka Angielskiego

Żogała Grażyna

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Żogała Grzegorz

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Pedagog szkolny

mgr Hanna Żyrek

Pedagog szkolny

Poniedziałek: 8.45 - 15.00

Wtorek: 8.00 - 15.00

Środa: 8.00 - 10.40

Czwartek: 8.45 - 15.00

Piątek: 8.45 - 10.50

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Wtorek: 15.05 - 15.55

Czwartek: 15.05 - 15.55

 

Dyżur pedagoga dla Rodziców po wcześniejszym umówieniu przez dziennik VULCAN.

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM PPP NR 5 UMAWIA PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY UDZIELA POMOCY JAKO DORADCA ZAWODOWY

 

Pedagog szkolny realizuje w szkole zadania:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych. • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym/pedagogiem:

 • indywidualne spotkania dot. wyboru dalszej drogi rozwoju
 • testy predyspozycji i kompetencji zawodowych oraz ich analiza i interpretacja
 • rozmowy doradcze
 • "Bilans umiejętności, kompetencji i predyspozycji zawodowych", "Planowanie własnej kariery - ja na rynku pracy" - warsztaty dla uczniów klas drugich dotyczące preferencji, kompetencji i umiejętności zawodowych we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery przy Hufcu Pracy i PPP nr5 w Katowicach
 • "Eurowarsztaty: Papiery do kariery czyli jak napisać europejskie CV?" - warsztaty platformy edukacyjnej Eurodesk realizowane w klasach pierwszych www.eurodesk.pl
 • "Klucz do kariery" - testy kompetencji i oczekiwań zawodowych - w czasie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (www.kluczdokariery.pl) realizowane wśród zainteresowanych uczniów
rozwiń szczegółyzwiń szczegóły