Profile klas

Klasa A

Klasa Ia

Rozszerzenia:

 • język angielski (5/5/5/4)
 • geografia (3/3/3/2)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka (0/2/3/3)

Nauczane języki obce

 • język angielski (5/5/5/4)
 • język hiszpański (2/2/2/2)

Profil: językowy

 

Klasa z temperamentem! 

Lubisz poznawać świat? Nauka języków obcych jest Twoją pasją?
Klasa o profilu językowym z rozszerzonym  angielskim i geografią oraz dodatkowym obowiązkowym językiem  hiszpańskim z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka to możliwość odbycia niezapomnianej  podróży do najciekawszych zakątków świata w takt  muzyki flamenco!                                     


Zapytasz…….
Dlaczego język hiszpański? 
Językiem Cervantesa posługuje się aż 390 milionów ludzi na całym świecie. Jest językiem urzędowym w 20 państwach obu Ameryk, od Meksyku po Argentynę. Szacuje się, że aż 35 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych rozmawia między sobą po hiszpańsku. Podobnie kilka milionów mieszkańców odległych Filipin.

A co na to Maczek?..........
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie dni promujących kulturę Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz wyjazdy do   popularnej szkoły językowej w Alicante gdzie można doskonalić język  i poznać kulturę Hiszpanii. 
Co roku uczestniczymy  również w wydarzeniu promującym język hiszpański „ HISPANOFONIA” na Uniwersytecie Śląskim.


 Zapytasz…..

Dlaczego język angielski?
Język Shakespearea jest  oficjalnym językiem nauki, biznesu, współpracy międzynarodowej. Dominuje w mediach i jego    popularność ciągle rośnie. 


A co na to  Maczek?........
Tygodniowe wyjazdy do szkoły językowej w Bury St.Edmunds to nic nowego . Lekcje z native speakerami. Udział w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez szkołę języków PROJECT oraz wyjścia na spektakle w języku
angielskim to powszechny zwyczaj w naszym liceum.

 

Zapytasz……..
Dlaczego geografia?
Geografia to nie tylko nauka o Ziemi. Nauki geograficzne ze względu na przedmiot badań możemy podzielić na geografię fizyczną i geografię społeczną. 
Ogólnie rzecz biorąc, geografia zajmuje się badaniem różnych zjawisk fizycznych i przyrodniczych oraz społecznych, mających miejsce na Ziemi. Prościej mówiąc, jest to nauka o kontynentach, państwach i miastach. Geografia jako przedmiot jest mniej popularna niż inne, ale nie mniej interesująca. 

 

A co na to Maczek?........
 
Warsztaty z klimatologii i meteorologii są równie popularne jak wyjazdy do szkół językowych. W auli naszej szkoły co roku gościmy Mobilne Planetarium.
Wyjazdy do Koszęcina w ramach promowania kultury i tradycji Śląska to kolejny atut tego profilu jak również udział klas w projekcie „Lekcje z ZUS”
Własna stacja meteorologiczna pomaga w odkrywaniu tajników meteorologii.


Zapytasz…….

Co dalej?

Świat jest w zasięgu Twojej ręki! 
Jeśli marzysz o studiach związanych z turystyką i hotelarstwem, zarządzaniem i marketingiem, interesują Cię stosunki międzynarodowe, logistyka, studiach filologiczne lub Mediteranistyka ten profil jest właśnie dla Ciebie!


Zatem …bądź gotowy do drogi już dziś!

Klasa B

Klasa 1b

Rozszerzenia:

 • biologia (2/4/4/3)
 • chemia (2/4/4/3)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • język łaciński w medycynie (2/1/1/0)

Nauczane języki obce

 • język angielski (3/3/3/3)
 • język niemiecki (2/2/2/2)

Profil: biologiczno - chemiczny

 

Klasa o tym profilu to idealne rozwiązanie dla osób szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. Nauka w tej klasie to nie tylko lekcje biologii i chemii, ale także zajęcia praktyczne, dzięki którym nabędziesz umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie.  
Nasi nauczyciele to świetnie przygotowana, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która pomoże Ci zgłębiać tajniki świata chemii i biologii.

 

Współpracujemy z licznymi placówkami naukowymi: Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez wykładowców i pracowników naukowych powyższych uczelni. Są to m.in. zajęcia z zakresu biochemii, fizjologii roślin, botaniki, chemii doświadczalnej. Uczestniczą również w sesjach popularno – naukowych, warsztatach ekologicznych, spotkaniach Klubu Myśli Ekologicznej organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, a także we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w corocznych warsztatach z anatomii człowieka w Collegium Medicum UJ. Cyklicznie organizowane są lekcje zoologiczne w Śląskim ZOO, a także zajęcia w Centrum Dydaktyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiadomości z zakresu biochemii poszerzamy na zajęciach laboratoryjnych organizowanych przy współudziale nauczycieli biologii z Pałacu Młodzieży, a z zakresu biotechnologii przy współudziale członków Stowarzyszenia Młodych Biotechnologów działającego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Umiejętności laboratoryjne doskonalimy podczas ćwiczeń  z chemii organizowanych przez pracowników naukowych i wykładowców Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach.
Uczniowie tej klasy będą mieli również okazję uczestniczyć w licznych projektach szkolnych o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej oraz brać udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Zachęcamy także do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
W klasie drugiej uczniowie wszystkich klas mają również okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny.
 
Absolwenci tej klasy to przyszli studenci kierunków przyrodniczych, medycznych (medycyna – kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, fizykoterapia), biotechnologii, technologii chemicznej, inżynierii medycznej, ochrony środowiska, weterynarii, psychologii, pedagogiki i wielu innych.

Klasa C

Klasa 1c

Rozszerzenia:

 • matematyka (5/6/6/6)
 • informatyka  (2/2/3/2)
 • język angielski (4/5/5/5)

Nauczane języki obce

 • język angielski (4/5/5/5)
 • język niemiecki (2/2/2/2)

Oddział „C” klasy pierwszej to tak zwany mat-inf. Oznacza to, że jest ofertą skierowaną do uczniów ze „ścisłym” zacięciem i zainteresowanych programowaniem.

 

Wybierz klasę 1c jeśli chcesz wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, Olimpiadzie Matematycznej i Statystycznej, Święcie Liczby π, chcesz rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko z matematyki, ale informatyki oraz języka angielskiego.


Wszyscy uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to zajęcia z pracownikami Wydziału Matematyki – Instytutu Matematyki, np.: wykłady cykliczne odbywające się na terenie szkoły w ramach lekcji matematyki rozszerzające wiedzę matematyczną, wykłady i ćwiczenia na terenie Uniwersytetu, zajęcia laboratoryjne z programowania robotów Lego™ MindStorms,


Corocznie uczniowie tej klasy biorą udział w Święcie liczby π organizowanym na terenie Uniwersytetu Śląskiego uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach specjalnie przygotowanych na tę okazję. Dzięki stałej współpracy z Urzędem Statystycznym będą mogli wziąć udział w programie dotyczącym edukacji statystycznej „Klikam i wiem” oraz w lekcjach prowadzonych przez pracowników Urzędu w murach szkoły, jak i w Dniach Otwartych Urzędu Statystycznego. Uczniowie tej klasy będą również zachęcani do udziału: w olimpiadach, w konkursach matematycznych, informatycznych oraz z języka angielskiego (np. Międzynarodowy Konkurs: Kangur Matematyczny, Genius Logicus, Matematyka bez Granic, Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”, „Rozkosze Łamania Głowy”, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX,) i konkursach związanych z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, w wyjściach na przedstawienia teatralne w języku angielskim, w konferencjach międzynarodowych poświęconych nauce języków obcych za granicą. Aby rozszerzyć swoją wiedzę matematyczną i przygotować się do konkursów będą mogli uczestniczyć w Kole Matematycznym i Uczniowskim Forum Naukowym. Chętni uczniowie biorą również udział w okolicznościowych wydarzeniach związanych z informatyką np. Godzin Kodowania (Hour of Code).


Rok szkolny w IV LO jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą współorganizować imprezy związane z matematyką – Święto Liczby Pi, informatyką - Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kodowania, językiem angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej Anglo-American Song Contest, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, będą mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach w j. angielskim prowadzonymi przez zaproszonych native speakerów. Rozwijanie kompetencji językowych możliwe jest również podczas wymian młodzieżowych. Przykładowo w roku 2018/2019 gościliśmy już młodzież z Rumunii, Włoch, Izraela, Ukrainy.
Nasza szkoła słynie z „dobrego klimatu” zależy nam na tym, aby wszyscy czuli się tu dobrze i byli zintegrowani. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom w klasie drugiej uczniowie wszystkich klas mają okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny, który jest również wyjazdem integracyjnym.

Klasa D

Klasa 1d

Rozszerzenia:

 • język polski (5/6/7/6)
 • historia (3/3/4/4)
 • wiedza o społeczeństwie (3/3/2/2)

Nauczane języki obce

 • język angielski (3/3/3/3)
 • język niemiecki (2/2/2/2)

Profil: humanistyczny

 

Jeżeli jesteś humanistą, interesuje Cię literatura i kultura, z wypiekami na twarzy pochłaniasz kolejne książki historyczne, a w przyszłości widzisz się w roli prawnika, polityka, politologa lub dziennikarza, tutaj odnajdziesz swoje miejsce. Chcesz rozszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego oraz historii, wziąć udział w konkursach, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiadzie Języka Łacińskiego? Wybierz klasę o profilu humanistycznym.

Wszyscy uczniowie tego profilu będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w budynku szkoły lub na uczelni. Będą to: zajęcia z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Filologicznego, udział w rozprawach sądowych, współpraca ze studentami z kół naukowych, udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne oraz organizacja dni tematycznych w szkole. Uzyskana w ten sposób wiedza i pomoc merytoryczna będzie nieoceniona w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Współpracujemy także z Uniwersytetem  Jagiellońskim,  Instytutem  Pamięci  Narodowej,  Muzeum  Śląskim, Muzeum  Powstań  Śląskich oraz Związkiem Górnośląskim.

Uczniowie klasy humanistycznej będą mieli okazję brać udział w ciekawych i inspirujących wyjściach i wyjazdach na spektakle teatralne, m. in. do Teatru Korez w Katowicach, Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz Teatru Bagatela w Krakowie. Współpracujemy także z Teatrem Edukacji Narodowej  we Wrocławiu oraz Radiem Katowice.

Rok szkolny w IV Liceum Ogólnokształcącym jest bogaty w różne wydarzenia. Biorą w nich udział wszyscy, ale uczniowie tej klasy będą przede wszystkim współorganizować takie imprezy, jak Dni Kultury Antycznej czy Konkurs Mitologiczny. Szczególnie oni będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty, uczestnicząc w pracach Koła Młodych Klasyków, Koła Młodych Myślicieli czy Koła Miłośników Książki i Biblioteki. Wszyscy interesujący się dziennikarstwem znajdą na pewno swoje miejsce, pisząc teksty na stronę internetową i szkolne blogi. Uczniowie tej klasy będą też zachęcani do udziału w konkursach recytatorskich i literackich, olimpiadach (Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, O Prawach Człowieka, Języka Łacińskiego) i do pracy w Klubie Europejskim.

Przedmiotami uzupełniającymi, obowiązkowymi w klasie o profilu humanistycznym jest, obok przyrody, język łaciński w prawie. Jednak absolwenci szkół podstawowych także będą mieli możliwość uczyć się języka łacińskiego. W naszym liceum, w ramach Koła Młodych Klasyków,  są prowadzone lekcje łaciny dla chętnych. Te dodatkowe lekcje mają charakter zajęć rozwijających uzdolnienia i przygotowują między innymi do wzięcia udziału w Olimpiadzie Języka Łacińskiego.

W klasie pierwszej uczniowie wszystkich klas mają okazję wziąć udział w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Stegny. W naszej szkole organizowane są również wycieczki zagraniczne, dzięki współpracy ze Szkołą Językową PROJECT. Klasa D może być zainteresowana wyjazdami na kursy językowe do Wielkiej Brytanii. Takie wycieczki to wspaniałe okazje do wypróbowania i rozwinięcia swoich umiejętności językowych, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy o tym kraju.

Klasa E

Klasa 1e

Rozszerzenia:

 • język angielski (5/5/5/4)
 • biologia (3/3/3/2)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka (0/2/3/3)

Nauczane języki obce

 • język angielski (5/5/5/4)
 • język włoski (2/2/2/2)

Profil: językowy

 

Jeśli chcesz rozpocząć swoją edukację w melodyjnym języku Dantego (Sì!), zwiedzić magiczną Italię, wziąć udział w licznych konkursach językowych, poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego, ten profil jest dla Ciebie! Być może pociąga Cię nauka języków obcych, zachwyciła Cię włoska kultura,  chciałbyś pomieszkać trochę u włoskich rodzin lub wejść na wyższy poziom znajomości angielskiego. Możesz przy okazji zyskać dużą wiedzę z zakresu biologii, co pozwoli Ci zadecydować, które zainteresowania okażą się decydujące przy wyborze studiów. Ten profil daje Ci mnóstwo możliwości. Możesz zostać tłumaczem, lektorem, nauczycielem, fizjoterapeutą, psychologiem lub połączyć kilka umiejętności. Wszakże dwa języki obce będziesz już miał opanowane.

 

W RAMACH WSPÓŁPRACY  Z INSTYTUCJAMI

 • wykłady z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej 
 • ćwiczenia laboratoryjne z biologii  na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • warsztaty w Instytucie Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Italofonia  - zajęcia i konkursy na Wydziale Filologii Włoskiej Uniwersytetu Śląskiego
 • zajęcia terenowe, sesjach popularno-naukowych oraz warsztaty ekologiczne
 • Enter Your Future (zajęcia ze studentami z różnych krajów świata)

 

WYDARZENIA:

 • wymiana międzyszkolna z liceum we Włoszech
 • wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii i Włoch
 • tygodniowy wyjazd edukacyjny do Stegny dla klas I
 • szkolne imprezy tematyczne np. Dzień Włoski i Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Włoszech, Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

Klasa F

Klasa 1f

Rozszerzenia:

 • język angielski (4/5/4/5)
 • matematyka (4/5/7/6)
 • informatyka (2/2/3/2)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • grafika komputerowa (0/0/2/0)
 • historia architektury (1/0/0/0)
 • rysunek architektoniczny (1/1/0/0)
 • technika architektoniczna (0/2/0/0)
 • teoria i podstawy projektowania (0/0/1/1)
 • wstęp do projektowania architektonicznego (0/0/0/2)

Nauczane języki obce

 • język angielski (4/5/4/5)
 • język niemiecki (2/2/2/2)

Profil: elementy edukacji architektonicznej

 

Jeżeli chcesz rozwijać i zwiększać kompetencje matematyczne, naukowo- techniczne, informatyczne, inicjatywę i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w języku angielskim w poszerzeniu o słownictwo z zakresu architektury i budownictwa to ta klasa jest dla Ciebie!

Wprowadzone dodatkowe przedmioty będą w szczególności rozwijały:

 • wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne,
 • umiejętności rozróżniania podstawowych styli i elementów porządków architektonicznych,
 • tworzenie rysunków i modeli za pomocą komputera,
 • zagadnienia związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi, estetycznymi, ergonomią, wymogami praw w architekturze,
 • myślenie twórcze
 • umiejętności logicznego myślenia
 • umiejętności stosowania poznanych algorytmów matematycznych.

Treści nauczania z przedmiotów związanych z architekturą będą wprowadzane we współpracy z pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 

Absolwent tej klasy będzie przygotowany w przyszłości do podjęcia studiów na kierunkach architektonicznych, urbanistycznych, kierunkach związanych z architekturą krajobrazu oraz innych kierunkach technicznych.