Profile klas

Klasa A

KLASA A dla absolwentów gimnazjów

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język hiszpański, geografia

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język hiszpański

 

KLASA A dla absolwentów szkół podstawowych

Przedmioty rozszerzone: język angielski oraz jeden przedmiot wybrany spośród: geografia/biologia/ chemia

Dodatkowy przedmiot obowiązujący: język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język hiszpański

Klasa B

KLASA B dla absolwentów gimnazjów

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmioty  uzupełniające: język łaciński w medycynie, historia i społeczeństwo

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język niemiecki

 

KLASA B dla absolwentów szkół podstawowych

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Dodatkowy przedmiot obowiązujący: język łaciński w medycynie

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język niemiecki

Klasa C

KLASA C dla absolwentów gimnazjów

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język niemiecki

 

KLASA C dla absolwentów szkół podstawowych

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język niemiecki

Klasa D

KLASA D dla absolwentów gimnazjów

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty  uzupełniające: język łaciński w prawie, przyroda

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język niemiecki

 

KLASA D dla absolwentów szkół podstawowych

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język niemiecki

Klasa E

KLASA E dla absolwentów gimnazjów

Przedmioty rozszerzone: język włoski, język angielski, biologia

Przedmioty  uzupełniające: historia i społeczeństwo, elementy psychologii

Obowiązkowe języki obce: język włoski, język angielski

 

KLASA E dla absolwentów szkół podstawowych

Przedmioty rozszerzone: język angielski oraz  jeden przedmiot wybrany spośród: geografia/biologia/ chemia

Dodatkowy przedmiot obowiązujący: język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka

Obowiązkowe języki obce: język angielski, język włoski