W październiku i listopadzie 2 nauczycieli uczestniczyły w wykładach zorganizowanych w RODN „WOM”

 w Katowicach:

 1. Gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!
 2. Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”.
 3. Wykładowca – dr Dariusz Węgrzyn, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach.
 4. Pamięć o tych, którzy współtworzyli Związek „Solidarność”. 
  Moderator: dr ANDRZEJ SZNAJDER – Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach
  • EUGENIUSZ KARASINSKI – współorganizator strajku w Katowickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego w Gliwicach, zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, po wybuchu stanu wojennego zajmował się drukowaniem i kolportażem ulotek, internowany
  • Prof. GRZEGORZ OPALA – w NSZZ Solidarność od 1980, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, Po wprowadzeniu stanu wojennego zajął się organizowaniem pomocy dla represjonowanych, w tym opieki nad rannymi górnikami z KWK „Wujek”, przewiezionymi do Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. Był jednym z twórców Duszpasterstwa Akademickiego Pracowników Nauki oraz kierownikiem sekcji lekarskiej przy Biskupim Komitecie Pomocy Internowanym i Uwięzionymi
  • ANDRZEJ ROZPŁOCHOWSKI – współorganizator strajku na Hucie Katowice, sygnatariusz Porozumień katowickich, zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego. Internowany 13 grudnia 1981 roku a następnie przetrzymywany bez wyroku do 1984 roku. Zmuszony do emigracji w 1988 roku.
  • KRZYSZTOF PLUSZCZYK – w NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, 13 grudnia 1981 uczestnik strajku na Kopalni Wujek, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 roku.
  • FRANCISZEK NORAS – w NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, brał czynny udział w organizowaniu pomocy materialnej i żywnościowej dla górników, którzy w dniach 15-24 XII 1981 r. prowadzili podziemny strajk okupacyjny na kopalni Ziemowit, internowany.