W związku z zainteresowaniem Olimpiadą i pytaniami, które najczęściej uczniowie zadają przed przystąpieniem do projektu, przedstawiamy w kilku zdaniach główne założenia Olimpiady. W ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii uczniowie realizują projekty społeczne.

PROJEKTY SPOŁECZNE- oddolne, lokalne, ogólnokrajowe inicjatywy,  pobudzające ludzi do działania będące odpowiedzią na zaobserwowane w rzeczywistości problemy społeczne.

PROJEKT SPOŁECZNY.

To każda, nawet najprostsza inicjatywa, która zmienia otoczenie na lepsze. To platforma dla studentów i licealistów do tworzenia własnych projektów społecznych.
Każdy, kto zrealizuje swój projekt, zostaje finalistą i otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania (ceniony przez pracodawców na całym świecie). Główną nagrodą , otrzymujesz „Złote Wilki” - nagrody dla najlepszych projektów w Polsce.

TWÓJ PROJEKT- może dotyczyć kultury, sportu, nowych technologii, przestrzeni miejskiej, sztuki… wszystkiego, co jest związane z pasją i zainteresowaniami. Każdy Użytkownik Platformy ma możliwość rozpoczęcia projektu  lub dołączenia do istniejącego już projektu, który jest na etapie Inicjacji, poprzez zakładkę “Mój Projekt” w Portalu w dowolnym czasie.

W danym momencie (roku szkolnym) możesz realizować na Platformie tylko jeden projekt. Zespół może liczyć od dwóch do dziesięciu osób, choć rekomendowana jest  praca w zespołach od trzech do sześciu osób.

KIEROWNIK PROJEKTU

Osoba, która utworzyła projekt na Platformie staje się kierownikiem tego projektu. Funkcję Kierownika można przekazać innej osobie w zespole w dowolnym momencie trwania projektu w zakładce “Mój Projekt” na Platformie.

Każdy projekt musi być realizowany w wybranym przez zespół na etapie Inicjacji temacie i formacie.

TEMAT PROJEKTU:

edukacja, kultura, ekologia i natura,  zdrowie i sport, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, społeczność lokalna.

FORMAT:

 • reklama społeczna, projekt, w którym beneficjenci otrzymują ważny przekaz głównie poprzez kampanię marketingową: plakaty, ulotki, filmy na YouTube, itd. b. wydarzenie publiczne - projekt skoncentrowany wokół jednego bądź serii wydarzeń,
 • wydarzenie publiczne,  projekt skoncentrowany wokół jednego bądź serii wydarzeń otwartych dla szerokiej grupy beneficjentów
 • projekt technologiczny, projekt, w którym beneficjenci będą korzystać z wytworzonej w trakcie prac projektowych technologii.  Może to być urządzenie, aplikacja lub portal internetowy - jednak tylko wtedy, gdy nie powstanie on z gotowych szablonów. Możecie napisać go sami, bądź zlecić stworzenie zewnętrznemu partnerowi
 • zbiórka charytatywna, projekt polegający na zachęceniu ludzi do przekazania pieniędzy lub przedmiotów na ważny cel.

Ukończony projekt musi uzyskać MINIMALNĄ LICZBĘ BENEFICJENTÓW  (odbiorców) lub zebranych środków (w przypadku zbiórki charytatywnej),  dla swojego formatu:

 • minimum 90 beneficjentów dla wydarzenia publicznego,
 • minimum 6000 beneficjentów dla reklamy społecznej ,
 • minimum 200 beneficjentów dla projektu technologicznego,
 • minimum 2000 PLN (kwota pieniężna lub wartość pozyskanych darów) zebranych podczas zbiórki charytatywnej.

Projekt powinien być przypisany do Instytucji, czyli np. szkoły, uczelni lub firmy, którą uczeń reprezentuje.  Instytucję projektu można wybrać w formularzu „Zarządzanie” na etapie Inicjacji. Jeśli na potrzeby projektu tworzone są publiczne materiały promocyjne, np. fanpage na Facebooku, plakaty lub spot wideo lub występujecie w mediach to powinno być w nich zaznaczone, że projekt jest realizowany w ramach platformy Zwolnieni z Teorii.

ROLA MENTORA: Przez projekt prowadzi ucznia mentor wyznaczony w ramach platformy. Najczęściej są to finaliści poprzednich edycji Olimpiady. Zaangażowanie mentora we wspieranie powstających na Platformie projektów jest dobrowolne oraz nieodpłatne i jego pracy należy się szacunek. Nieodpowiednie zachowania względem mentora mogą skutkować sankcjami dla zespołu projektu, włącznie z zablokowaniem konta na Platformie.

Od momentu przejścia na etap Planowania Twój zespół ma 6 miesięcy na przesłanie formularza „Zarządzanie” na ostatnim etapie - Zakończeniu.

UKOŃCZENIE PROJEKTU W RAMACH PLATFORMY następuje poprzez finalne zaakceptowanie przez uczniów (kierownika)  formularzy „Zarządzanie” i po wysłaniu formularza na etapie Zakończenia przez Kierownika Projektu.

ABY ZOSTAĆ FINALISTĄ OLIMPIADY 2019/20 czy wziąć udział w rywalizacji o nagrody przyznawane na Wielkim Finale, musisz:

 • utworzyć swój projekt do 30. listopada 2019 roku;
 • przesłać formularz z zakładki „Zarządzanie” po etapie Planowania do sprawdzenia przez Mentora do 15 stycznia 2020 roku;
 • przesłać formularz z zakładki „Zarządzanie” po etapie Zakończenia do 31. marca 2020 roku; mieć zaakceptowany projekt przez Mentora do 7 kwietnia 2020 r. włącznie.

Jeśli przekroczycie te terminy, będziecie ubiegać się o tytuł finalisty i nagrody przyznawane na Wielkim Finale w kolejnym roku. Dlatego rekomendujemy realizowanie projektu z kilkutygodniowym wyprzedzeniem względem powyższych terminów. Ponadto, jeśli Twój projekt przekroczy 4500 punktów i chcesz nominować go do Złotych Wilków w wybranym na Etapie Inicjacji formacie i temacie, musisz wstawić do 9 kwietnia 2020 r. w Edycji Profilu Publicznego film podsumowujący działania projektu.

NAGRODY:

Złoty Wilk za najlepszy projekt społeczny w Polsce:

 • w danym temacie (ekologia i natura, kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń miejska, społeczność lokalna, społeczeństwo obywatelskie);
 • w danym formacie (reklama społeczna, wydarzenie publiczne, projekt technologiczny, zbiórka charytatywna)

Srebrny Wilk za najlepszy projekt społeczny w danym województwie;

Brązowy Wilk za najlepszy projekt społeczny w danej Instytucji. Jeśli Instytucja projektu jest pododdziałem danej organizacji, możemy zdecydować o przyznaniu jednego Brązowego Wilka pośród projektów realizowanych we wszystkich Instytucjach będących pododdziałami danej organizacji.

UWAGA:

 • Aby zdobyć Twój zespół musi zgromadzić najwięcej punktów za osiągnięcia w projekcie w danej kategorii. Przyznajemy te nagrody tylko wtedy, gdy w danej kategorii rywalizują przynajmniej dwa ukończone w ramach Platformy projekty.
 • Aby zdobyć nominację do Twój zespół musi spełnić dwa warunki:
  • przekroczyć poziom 4500 punktów (na 6000 możliwych) do zdobycia za osiągnięcia w projekcie;
  • załączyć w profilu projektu na Platformie maksymalnie 3-minutowy film z podsumowaniem Waszych osiągnięć w projekcie (nie później niż do daty podanej przez nas co roku w zakładce Pomoc na Platformie oraz na Facebooku Zwolnionych z Teorii, zależnie od daty Wielkiego Finału w danym roku).

Nominacja dotyczy jednocześnie Złotego Wilka i w temacie, i w formacie, w którym startuje Wasz projekt.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie!!!!

Nauczyciele- koordynatorzy projektu w szkole : Anna Komoniewska, Katarzyna Trajdos, Katarzyna Ziemiec.