Dzień dobry,

w imieniu organizatorów Ligi Matematycznej zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie uczniów i nauczycieli matematyki o tym konkursie.

Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego poznawania matematyki, rozbudzenia ciekawości i instynktów matematycznych, motywowanie do rozwijania własnych umiejętności, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej jak i nauczanie zdrowej rywalizacji naukowej. Ponadto Konkurs ma na celu przygotowanie uczniów do udziału w innych konkursach matematycznych, wyłonienie i wyróżnienie uczniów uzdolnionych oraz podniesienie poziomu umiejętności matematycznych.

Założeniem tego konkursu korespondencyjnego jest rozwiązywanie przez uczniów zadań matematycznych o zróżnicowanej tematyce i stopniu trudności w wyznaczonym terminie i przesyłaniu ich na ten adres mailowy. Zadania umieszczane są na stronie www.liga.kosciuszko.pl, gdzie również znajdują się wszystkie informacje na temat konkursu. Udział w konkursie jest całkowicie darmowy i nie wymaga zaangażowania ze strony nauczycieli Państwa szkoły. Przewidziane jest siedem serii po siedem zadań; w ten sposób cały konkurs skończy się przez zakończeniem nauki przez klasy maturalne. Poza oczywistym benefitem udziału w konkursie jakim jest rozwój i rozbudzenie pasji w uczniach dodatkowym plusem udziału w Lidze są nagrody rzeczowe w postaci medali, koszulek oraz kart prezentowych. Udział w konkursie może stać się furtką do udziału w Olimpiadzie Matematycznej - konkursu, który zwalnia z matury z tego przedmiotu. Dodatkowo w miarę możliwości organizatorów pojawi się publikacja podsumowująca ,,Ligę Matematyczną'', w której mogą pojawić się rozwiązania Państwa podopiecznych.

W załącznikach zamieszczamy regulamin konkursu, pierwszą serię zadań tegorocznej edycji oraz rekomendacje nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w poprzedniej edycji. Prosimy o przekazanie informacji o konkursie nauczycielom matematyki i uczniom - wszelkie informacje o Lidze znajdują się na stronie www.liga.kosciuszko.pl

 

Z poważaniem, w imieniu organizatorów,
Kacper Kopeć