Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego prosi Rodziców o zapoznanie się z ofertą kształcenia specjalnego miasta Katowice oraz z możliwością przeniesienia wychowanka/ucznia do dedykowanych im oddziałów specjalnych lub integracyjnych:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/kszta%C5%82cenie-specjalne