Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego prosi o zapoznanie się z listami Ministra Edukacji Narodowej zamieszczonymi poniżej.