W załączniku znajduje się plik - poradnik - przygotowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach.