Duplikaty legitymacji

 

  • Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
  • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu 9 zł.
  • Do wniosku należy dołączyć: 1 aktualną fotografię legitymacyjną oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

 

Dane do przelewu:

Odbiorca: IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
Nr konta: PKO BP nr 70 1020 2313 0000 3102 0515 6072
Tytułem: Opłata za duplikat legitymacji szkolnej np. Jan Kowalski kl.1A

 

 

Duplikaty świadectw

 

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane zostały do roku 2004 włącznie wystawia Liceum.

  • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta skierowany do dyrektora szkoły.
  • Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł
  • Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Dane do przelewu: 

Odbiorca: IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Nr konta: PKO BP nr 70 1020 2313 0000 3102 0515 6072
Tytułem: Opłata za duplikat świadectwa dojrzałości np. Jan Kowalski rok ukończenia 2004

 

 

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości uzyskanych od roku 2005 wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43 - 600 Jaworzno
tel. 32/ 784 16 00

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa:

https://oke.jaworzno.pl/www3/duplikaty-apostille-wymiana-dokumentow/

 

Świadectwa ukończenia szkoły:

Duplikaty świadectw ukończenia szkoły:

  • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta skierowany do dyrektora szkoły.
  • Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.
  • Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Dane do przelewu: 

Odbiorca: IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Nr konta: PKO BP nr 70 1020 2313 0000 3102 0515 6072
Tytułem: Opłata za duplikat świadectwa ukończenia liceum np. Jan Kowalski rok ukończenia 2004