Rada Rodziców

 • Przewodniczący - pani Małgorzata Franczyk
 • Zastępca Przewodniczącego - pan Mirosław Milic, pani Sonia Myczkowska
 • Skarbnik - pan Marek Syrkiewicz, pani Halina Nartowska
 • Protokolant - pani Agnieszka Odwaga

Kontakt: rada.rodzicow@maczek.edu.pl

 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat w bieżącym roku szkolnym na rzecz Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym.

Pieniądze przekazane przez Rodziców są przeznaczane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz na cele statutowe, na które szkoła nie otrzymuje dotacji.

W celu zaplanowania Naszych wydatków prosimy o wypełnienie deklaracji wpłat (proponowana kwota i termin wpłat), na podstawie których oszacujemy fundusze, którymi będzie można dysponować.

 

Proponujemy stawkę 150 zł.

 

Prosimy o wpłacanie zadeklarowanych kwot niezwłocznie, ponieważ RR może wydać tylko środki już posiadane.

 

NUMER KONTA

Santander Bank o/Katowice

39 1090 2008 0000 0001 5584 8516

 

W rubryce TYTUŁEM proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza (np. 1a)

 

Przewodniczący RR

 

Zadania Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym:

 • Dofinansowanie nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
 • Dofinansowanie nowości książkowych do biblioteki szkolnej,
 • Dofinansowanie obiadów oraz biletów miesięcznych dla uczniów,
 • Dofinansowanie do udziału uczniów w konkursach międzyszkolnych,
 • Dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach,
 • Dofinansowanie uroczystości szkolnych, 
 • Opiniowanie programów profilaktyczno-dydaktycznych.