Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuje, że Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2(l20-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) oraz uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Wyżej  wymienione  dokumenty  zostaną  umieszczone  na  stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Kuratorium/Zadania publiczne/Wsparcie uczniów niepełnosprawnych.