• 1938 IX - w budynku przy ulicy Katowickiej 54 rozpoczęła działalność szkoła powszechna. Kierowniczką szkoły w latach 1938-39 była Zofia Wilczyńska
 • 1940 II - władze niemieckie zajęły budynek na potrzeby szpitala wojskowego, który tu funkcjonował do III 1945
 • 1945-47/48 - wznowienie działalności szkoły podstawowej, kierowanej przez Zofię Wilczyńską; patronem szkoły został Jan Smoleń
 • 1948 IX 1 - utworzenie Szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego (7 klas szkoły powszechnej i 4 klasy liceum), dyrektorem został Mieczysław Stanaszek
 • 1950 IX - dyrektorem szkoły została Henryka Mitka
 • 1951 VI - pierwszy egzamin dojrzałości w Szkole Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego nr 17 im. Jana Smolenia (egzamin zdawało 26 uczniów)
 • 1951 VIII - dyrektorem szkoły został Jan Śliwa
 • 1952/53 - część uczniów szkoły podstawowej została przeniesiona do innych placówek (nr 12, 13, 33); budynek przy ulicy Katowickiej 54 stał się siedzibą Liceum nr VI
 • 1953 IX - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowej auli (1952-53 nad salą gimnastyczną odbudowano część I piętra- aulę i jedną klasę lekcyjną)
 • 1964 IX - wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa (8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum). Młodsi uczniowie zostali przeniesieni do utworzonej SP 62, a w budynku przy Katowickiej 54 powstało IV Liceum Ogólnokształcące (liczące 8 oddziałów)
 • 1968 XI - szkoła otrzymała imię Marcelego Nowotki
 • 1969 - dyrektorem szkoły została Wanda Kniewska-Dyniewska
 • 1971 V - do egzaminu dojrzałości przystąpił pierwszy rocznik zreformowanego, 4-letniego liceum
 • 1972 - szkoła uzyskała status eksperymentującej. Utworzono klasę o profilu matematyczno-fizycznym, w której uczyli pracownicy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, realizując opracowany przez siebie program autorski
 • 1975 - liceum otrzymało szkolny sztandar i zostało odznaczone złotą odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego”
 • 1987 - dyrektorem szkoły został Michał Sobociński.

Wprowadzono indywidualizację zajęć w II semestrze w klasach IV, polegające na zróżnicowaniu liczby godzin dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, aby umożliwić młodzieży lepsze przygotowanie do egzaminu dojrzałości i egzaminu wstępnego na studia

 • 1988 - wprowadzono w szkole (jednej z pierwszych w Katowicach) pełne sprofilowanie w klasach III i IV (zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych)
 • 1990 - na wniosek uczniów i rodziców M. Nowotko przestał być patronem szkoły. Do 1996 liceum pozostawało bez imienia
 • 1991 - w szkole rozpoczęła działalność Rada Szkoły- organ opiniodawczo-doradczy, składający się z przedstawicieli trzech szkolnych społeczności: uczniów, nauczycieli i rodziców. Pierwszym przewodniczącym Rady Szkoły został dr Piotr Gałecki
 • 1996 - decyzją Rady Miejskiej Katowic i zgodnie z wolą społeczności szkolnej patronem liceum został dowódca 1. Dywizji Pancernej - generał Stanisław Maczek
 • 1997 - uroczyste wręczenie szkole sztandaru przez Kombatantów żołnierzy gen. S. Maczka. W uroczystości uczestniczyli prezes Związku Kół Weteranów 1. Dywizji Pancernej rtm. Witold Deimel, prezes Koła Weteranów 1. DP „Katowice” kpt. Józef Zwierzyński i por. Marian Pietruszka
 • 1998 - otwarcie szkolnej Izby Pamięci, poświęconej gen. S. Maczkowi i jego żołnierzom
 • 2001 - uroczyste obchody 50-lecia pierwszej matury w szkole
 • 2002 - naukę w szkole rozpoczęli uczniowie zmienionego systemu szkolnictwa (6 klas szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum, 3 klasy liceum)
 • 2005 - pierwszy egzamin maturalny 3-letniego liceum
 • 2009 III-VIII - obowiązki dyrektora szkoły pełniła Barbara Kotulska (dyr. Sobociński odszedł na emeryturę)
 • 2009 IX - dyrektorem liceum została Katarzyna Ziemiec
 • 2011 - uroczyste obchody 60-lecia pierwszej matury (część oficjalna została zorganizowana w kinie Kosmos, a spotkanie absolwentów na terenie szkoły)
 • 2012 - szkoła otrzymuje status uniwersyteckiej „IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. Gen. S. Maczka w Katowicach”

Szkoła nawiązuje ścisłą współpracę z kadrą pedagogiczną i naukową Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uniwersytetu. Do dyspozycji młodzieży jest również baza dydaktyczna UŚ, np. laboratoria

 • 2012 - szkoła otrzymała Certyfikat Wiarygodna Szkoła 2012/2013 nadany przez Kapitułę Programu Wiarygodna Firma w Kategorii Szkoła, stwierdzając, że „IV LO im. Gen. S. Maczka spełnia warunki określone w Regulaminie Programu, jako Wiarygodna Szkoła będąca w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom”.
 • 2016 - uroczyste obchody 20 rocznicy nadania szkole imienia generała Maczka. Uroczystość z udziałem gości zorganizowana została w Domu Kultury w Bogucicach.