Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 w latach 2022–2023 > Komunikat z 12 stycznia 2022 r.

Arkusze pokazowe – marzec 2022

Arkusze diagnostyczne – wrzesień 2022

Arkusze diagnostyczne – grudzień 2022

Informacja o wnioskach z badań diagnostycznych EM23 (Prezentacja)

Język Polski – rekomendacje dla uczniów opracowane przez egzaminatorów sprawdzających prace podczas badania diagnostycznego (z przykładami wysoko ocenionych prac)

Język polski – materiały dodatkowe

Matematyka – materiały dodatkowe

Biologia – materiały dodatkowe

Chemia – materiały dodatkowe

Filozofia – materiały dodatkowe

Geografia – materiały dodatkowe

Historia – materiały dodatkowe

Historia sztuki – materiały dodatkowe