Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

- 02 listopada 2023 r.
- 22 grudnia 2023 r.
- 02 stycznia 2024 r.
- 27 marca 2024 r.
- 02 maja 2024 r.
- 06 maja 2024 r.
- 07 maja 2024 r.
- 08 maja 2024 r.
- 09 maja 2024 r.
- 31 maja 2024 r.


Z poważaniem
mgr Katarzyna Ziemiec
Dyrektor