• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Profile klas

Klasa A

Klasa Ia

Rozszerzenia:

 • język angielski (5/5/5/4)
 • geografia (3/3/3/2)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka (0/2/3/3)

Nauczane języki obce

 • język angielski (5/5/5/4)
 • język hiszpański (2/2/2/2)

Profil: językowy

 

Klasa o profilu językowym z rozszerzonym angielskim i geografią oraz dodatkowym obowiązkowym językiem hiszpańskim z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka.

 

Wydarzenia:

- organizujemy dni promujące kulturę Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

- wyjeżdżamy do popularnej szkoły językowej w Alicante gdzie doskonalimy język i poznajemy kulturę Hiszpanii

- uczestniczymy w „ HISPANOFONII” na Uniwersytecie Śląskim

- wyjeżdżamy do szkoły językowej w Bury St.Edmunds

- bierzemy udział w lekcjach z native speakerami

- uczestniczymy w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez szkołę języków PROJECT

- oglądamy spektakle w języku angielskim, co jest powszechnym zwyczajem w naszym liceum

- bierzemy udział projekcie Amnesty International "Twój głos ma moc"

- odkrywamy tajniki meteorologii we własnej stacji meteorologicznej

- bierzemy udział w warsztatach z klimatologii i meteorologii

- gościmy Mobilne Planetarium

- promujemy kulturę i tradycje Śląska podczas wyjazdów do Koszęcina

- uczestniczymy w projekcie „Lekcje z ZUS”

 

Co dalej?

Absolwent to przyszły student takich kierunków jak: turystyka i hotelarstwo, zarządzanie i marketing, stosunki międzynarodowe, logistyka, filologia angielska, filologia hiszpańska, mediteranistyka.

Klasa B

Klasa 1b

Rozszerzenia:

 • biologia (2/4/4/3)
 • chemia (2/4/4/3)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • język łaciński w medycynie (2/1/1/0)

Nauczane języki obce

 • język angielski (3/3/3/3)
 • język niemiecki (2/2/2/2)

Profil: biologiczno - chemiczny

 

Klasa o tym profilu to idealne rozwiązanie dla osób pragnących zgłębiać tajniki świata chemii i biologii.

 

Wydarzenia:

- uczestniczymy w warsztatach i wykładach prowadzonych przez wykładowców i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Są to m.in. zajęcia  z zakresu biochemii, fizjologii roślin, botaniki, chemii doświadczalnej

- bierzemy udział w sesjach popularno – naukowych, warsztatach ekologicznych, spotkaniach Klubu Myśli Ekologicznej organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

- wyjeżdżamy na coroczne warsztaty z anatomii człowieka do Collegium Medicum UJ w Krakowie

- poszerzamy wiedzę na zajęciach laboratoryjnych organizowanych przy współudziale nauczycieli biologii z Pałacu Młodzieży, a z zakresu biotechnologii przy współudziale członków Stowarzyszenia Młodych   Biotechnologów działającego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

- doskonalimy umiejętności laboratoryjne podczas ćwiczeń z chemii organizowanych przez pracowników naukowych i wykładowców Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach

- corocznie organizujemy akcję „Komórkomania”, podczas której zachęcamy do pomagania i szerzenia idei dawstwa szpiku

- uczestniczymy w lekcjach zoologicznych w Śląskim ZOO, a także w zajęciach w Centrum Dydaktyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

- organizujemy liczne szkolne projekty o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej

- bierzemy udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Co dalej?

Absolwent to przyszły student kierunków przyrodniczych, medycznych (medycyna – kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, fizykoterapia), biotechnologii, technologii chemicznej, inżynierii medycznej, ochrony środowiska, weterynarii, psychologii, czy pedagogiki.

Klasa C

Klasa 1c

Rozszerzenia:

 • matematyka (5/6/6/6)
 • informatyka  (2/2/3/2) lub fizyka (2/2/4/2)
 • język angielski (4/5/5/5)

Nauczane języki obce

 • język angielski (4/5/5/5)
 • język niemiecki (2/2/2/2)

Profil: matematyczno - informatyczny

 

Klasa o tym profilu to doskonały wybór dla uczniów ze „ścisłym” zacięciem i zainteresowanych programowaniem, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko z matematyki, ale informatyki lub fizyki oraz języka angielskiego.

 

Wydarzenia:

- bierzemy udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, Olimpiadzie Matematycznej i Statystycznej, GeniusLogicus, Matematyce bez Granic, Wojewódzkim Konkursie „Nudna Matematyka”, „Rozkosze Łamania Głowy, "Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Złoty indeks AGH”, 

- uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. To wykłady i ćwiczenia na terenie Uniwersytetu lub szkoły z pracownikami Wydziału Matematyki – Instytutu Matematyki

- programujemy roboty podczas zajęć laboratoryjnych z Lego™ MindStorms

- korzystamy z licznych pomocy naukowych min. z kostek VR oraz tabletów, które są na wyposażeniu pracowni  matematycznej

- bierzemy udział w Święcie liczby π organizowanym na terenie Uniwersytetu Śląskiego uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach specjalnie przygotowanych na tę okazję

- współpracujemy z Urzędem Statystycznym biorąc udział w programie dotyczącym edukacji statystycznej „Klikam i wiem” oraz w lekcjach prowadzonych przez pracowników Urzędu w murach szkoły, jak i w Dniach Otwartych Urzędu Statystycznego

- poszerzamy swoją wiedzę matematyczną i przygotowujemy się do konkursów w Kole Matematycznym

- uczestniczymy w okolicznościowych wydarzeniach związanych z informatyką np. Godzin Kodowania (Hour of Code)

- przeprowadzamy własne badania oraz eksperymentujemy w ramach zajęć Klubu Młodych Odkrywców

- współorganizujemy imprezy związane z matematyką – Święto Liczby Pi, informatyką - Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kodowania oraz językiem angielskim – Konkurs Piosenki Angielskiej Anglo-American Song Contest, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

- doskonalimy znajomość j. angielskiego podczas konferencji międzynarodowych poświęconych nauce języków obcych za granicą czy zajęć prowadzonych przez zaproszonych native speakerów

 

Co dalej?

Absolwent to przyszły student kierunków ścisłych takich jak informatyka, automatyka, elektronika, matematyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, ekonometria, przedsiębiorczość i finanse.

Klasa E

Klasa 1e

Rozszerzenia:

 • język angielski (5/5/5/4)
 • biologia (3/3/3/2) lub historia (4/3/4/4)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka (0/2/3/3)

Nauczane języki obce

 • język angielski (5/5/5/4)
 • język włoski (2/2/2/2)

Profil: językowy

 

Klasa o profilu językowym z rozszerzonym angielskim i biologią/historią oraz dodatkowym obowiązkowym językiem włoskim z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka.

 

Wydarzenia:

- wyjeżdżamy na wymiany międzynarodowe z liceami we Włoszech

- uczestniczymy w wykładach z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

- doskonalimy znajomość języka angielskiego i włoskiego podczas wyjazdów edukacyjnych do Wielkiej Brytanii i Włoch

- bierzemy udział w zajęciach ze studentami z różnych krajów świata w ramach programu Enter Your Future

- organizujemy szkolne imprezy tematyczne np. Dzień Włoski i Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Włoszech, Konkurs Piosenki Angielskiej, Dni Krajów Angielskiego Obszaru Językowego

- uczestniczymy w ćwiczeniach laboratoryjnych z biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

- wzbogacamy wiedzę w Instytucie Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

- wykorzystujemy nabytą wiedzę i umiejętności podczas zajęć terenowych, sesji popularno-naukowych oraz warsztatów ekologicznych

 

Co dalej?

Absolwent to przyszły student kierunków językowych, przyrodniczych i medycznych, takich jak: anglistyka, italianistyka, translatologia, lingwistyka, biologia, ochrona środowiska, dietetyka, fizjoterapia, psychologia.

Klasa F

Klasa 1f

Rozszerzenia:

 • język angielski (4/5/4/5)
 • matematyka (4/5/7/6)

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

 • grafika komputerowa (0/0/2/0)
 • historia architektury i socjologia przestrzeni (1/0/1/1)
 • rysunek architektoniczny (1/1/0/0)
 • technika architektoniczna (0/2/0/0)
 • teoria i podstawy projektowania (0/0/1/1)
 • wstęp do projektowania architektonicznego (0/0/0/2)

Nauczane języki obce

 • język angielski (4/5/4/5)
 • język niemiecki (2/2/2/2)

Profil: elementy edukacji architektonicznej

 

Klasa o tym profilu to doskonały wybór dla uczniów, którzy chcą rozwijać i zwiększać kompetencje matematyczne, naukowo- techniczne, inicjatywę i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w języku angielskim w poszerzeniu o słownictwo z zakresu architektury i budownictwa.

 

Wydarzenia:

- bierzemy dział w warsztatach architektonicznych prowadzonych przez naukowców Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach np.:”Wnętrza swoich marzeń”, „Zasady kompozycji i budowy formy architektonicznej”, „Tajniki rysowania w oparciu o poznane zasady perspektyw”

- eksperymentujemy w Klubie Młodych Odkrywców „Odkrywczy Maczek” np. podczas Międzynarodowych Warsztatów Fizyki dotyczących Cząstek Elementarnych we współpracy z CERNem w Szwajcarii

- bierzemy udział w wykładach tematycznych rozwijających umiejętności projektowania

- uczymy się przedmiotów związanych z architekturą z pracownikami naukowymi z Wyższej Szkoły Technicznej  w Katowicach dzięki którym rozwijamy wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne

- rozwijamy i zwiększamy kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne

- kształcimy porozumiewanie się w języku angielskim w poszerzeniu o słownictwo z zakresu architektury i budownictwa

- rozwijamy się kulturalnie biorąc uczestnicząc w projekcie „Kulturalne wybory i warsztatach kreatywnych

 

Co dalej?

Absolwent to przyszły student kierunków takich jak: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, budownictwo.