• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Profile klas

Klasa A

Symbol oddziału: 1a

 

Przedmioty rozszerzone

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

biologia

 język angielski

 

język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka

(0/2/3/3)

 

angielski

(5/5/5/4)

 

włoski

(2/2/2/2)

geografia

język angielski

 

 

Klasa 1a:

2024/2025

 • grupa „językowa z biologią”
 • rozszerzenia: język angielski, biologia
 • dodatkowy przedmiot obowiązujący: język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka

 

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy lubią uczyć się języków obcych, są ciekawi świata, chcieliby swobodnie posługiwać się najbardziej melodyjnym językiem na świecie. Dla tych, którzy chcą posmakować wyjątkowej kultury i najsmaczniejszej kuchni. Dla osób, które chcą poznać kolebkę europejskiego dziedzictwa i zwiedzić najpiękniejszy kraj na świecie.

Jak wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a ta najlepsza przez Maczka.

 

Dla wszystkich, którzy polubili biologię w szkole podstawowej i chcieliby rozwijać pasję poznawania świata organizmów żywych. Szeroka gama zagadnień z różnych dziedzin biologii pozwoli Ci poszerzyć wiedzę w dynamicznie rozwijających się naukach przyrodniczych. Ekologia, genetyka, biotechnologia
i inne dziedziny biologii to odpowiedź na wyzwania stojące przed ludzkością. Zagrożenia, takie jak pandemia i zmiany klimatyczne pokazują, że świat potrzebuje młodych odkrywców. Jeśli chcesz być jednym z nich- ten profil jest dla Ciebie.

Nauczysz się również swobodnie korzystać z języka angielskiego, realizowanego w zakresie rozszerzonym, którym posługują się naukowcy na całym świecie. 

 

Co oferuje Ci profil?

- doskonałe przygotowanie do egzaminu dojrzałości, potwierdzone 100% wynikami zdawalności,

 

- doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na wymarzonej uczelni, w szczególności na     kierunkach lingwistycznych i przyrodniczych,

 

- szerokie możliwości rozwijania zainteresowań w trakcie zajęć dodatkowych, warsztatów i wycieczek  dydaktycznych organizowanych przez uczelnie partnerskie (m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet  Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Śląską),

 

- możliwość realizowania ciekawych projektów we współpracy z instytucjami i uczelniami partnerskimi,

 

- szerokie możliwości rozwijania zainteresowań w trakcie zajęć dodatkowych, wykładów, warsztatów oraz  wycieczek i wymian zagranicznych.

 

- możliwość rywalizowania z najlepszymi w trakcie konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

Dalsze perspektywy?

- możesz rozwijać wiedzę i umiejętności w trakcie studiów
na kierunkach lingwistycznych, a także przyrodniczych, biotechnologicznych, biomedycznych, weterynarii, psychologii, ochronie środowiska,

 

- języki: włoski i angielski, pozwolą Ci podjąć naukę również na uczelniach zagranicznych.

 Klasa 1a:

2024/2025

 • grupa „językowa z geografią”
 • rozszerzenia: język angielski, geografia
 • języki: angielski i włoski
 • dodatkowy przedmiot obowiązujący: język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka

 

Dla kogo?

re chcą poznać kolebkę europejskiego dziedzictwa i zwiedzić najpiękniejszy kraj na świecie.Jak wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a ta najlepsza przez Maczka.

 

Dla wszystkich, którzy czują się obywatelami globalnej wioski i chcieliby rozwijać pasję poznawania świata. Szeroka gama zagadnień z różnych dziedzin geografii pozwoli Ci poszerzyć wiedzę w dynamicznie zmieniających się warunkach życia na mapie świata. Klimatologia, hydrologia, geologia czy biogeografia potrzebują specjalistów w obliczu wyzwań klimatycznych współczesnego świata. Jeśli chcesz być jednym z nich ten profil pozwoli Ci zdobyć doświadczenie.

Jeśli lubisz podróże, nie tylko te „palcem na mapie”, ten profil da Ci narzędzia niezbędne w turystyce- swobodę posługiwania się językiem angielskim na poziomie rozszerzonym oraz włoskim.

 

Co oferuje Ci profil?

- doskonałe przygotowanie do egzaminu dojrzałości, potwierdzone 100% wynikami zdawalności,

 

- doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych,
w szczególności na kierunkach lingwistycznych
i geograficznych, a także rolniczych, turystycznych, ochronie środowiska i ekonomicznych,

 

 

- możliwość realizowania ciekawych projektów we współpracy z instytucjami i uczelniami partnerskimi (m. in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska),

 

- możliwość rywalizowania z najlepszymi w trakcie konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich,

 

- szerokie możliwości rozwijania zainteresowań w trakcie zajęć dodatkowych, wykładów, warsztatów oraz wycieczek i wymian zagranicznych.

 

 

 

Dalsze perspektywy?

 

- szeroka gama możliwości dalszego kształcenia na kierunkach: lingwistycznych, geograficznych, przyrodniczych, biotechnologicznych, turystycznych, prawno-ekonomicznych.

 

- język włoski i angielski, pozwolą Ci podjąć dalszą naukę w tych językach również na uczelniach zagranicznych.

Klasa B

Symbol oddziału: 1b

 

Przedmioty rozszerzone

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

biologia

chemia

język łaciński w medycynie

(2/1/1/0)

angielski

(3/3/3/3)

niemiecki

(2/2/2/2)

 

matematyka

informatyka

język angielski

 

 

angielski

(4/5/5/5)

 

Klasa 1b:

2024/2025

 • grupa „biologiczno-chemiczna”
 • rozszerzenia: biologia, chemia
 • dodatkowy przedmiot obowiązujący: język łaciński w medycynie

 

Dla kogo?

Dla wszystkich, którym niestraszne wzory chemiczne
i złożoność organizmów żywych. Chcesz zostać naukowcem? Lekarzem? Biotechnologiem? Chcesz poznać tajniki łaciny- języka lekarzy? Ten profil pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. 

 

Co oferuje Ci profil?

- doskonałe przygotowanie do egzaminu dojrzałości, potwierdzone 100% wynikami zdawalności,

 

- doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych
na wymarzonej uczelni, zwłaszcza kierunkach medycznych
i przyrodniczych,

 

- szerokie możliwości rozwijania zainteresowań w trakcie zajęć dodatkowych, warsztatów i wycieczek dydaktycznych, organizowanych przez uczelnie partnerskie (m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Śląską),

 

- możliwość realizacji ciekawych projektów we współpracy
z najlepszymi uczelniami naszego regionu,

 

- możliwość rywalizowania z najlepszymi w trakcie konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

Dalsze perspektywy?

- możesz rozwijać wiedzę i umiejętności w trakcie studiów,
w szczególności na kierunkach medycznych: lekarskim, farmaceutycznym, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym; kierunkach przyrodniczych, biotechnologicznych, biomedycznych, technologii chemicznej, weterynarii, psychologii, ochronie środowiska,

Klasa 1b:

2024/2025

 • grupa „matematyczno-językowa z informatyką”
 • rozszerzenia: matematyka, język angielski, informatyka
 • języki: język angielski i niemiecki

 

Dla kogo?

Dla wszystkich miłośników „królowej nauk”, którym niestraszne algorytmy i sztuczna inteligencja. Myślisz
o przyszłej karierze w branży IT? A może pociąga Cię ekonomia? Chcesz studiować na zagranicznej uczelni
i perfekcyjnie posługiwać się językiem angielskim? Ten profil da Ci szeroką gamę możliwości!

 

Co oferuje Ci profil?

- doskonałe przygotowanie do egzaminu dojrzałości, potwierdzone 100% wynikami zdawalności,

 

- doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, zarówno na kierunkach ścisłych, politechnicznych jak również uniwersyteckich,

 

- szerokie możliwości rozwijania zainteresowań w trakcie zajęć dodatkowych, warsztatów, wykładów i wycieczek dydaktycznych organizowanych przez uczelnie partnerskie (m.in. Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Jagielloński oraz AGH),

 

- możliwość realizacji ciekawych projektów autorskich
oraz realizowanych we współpracy z najlepszymi uczelniami
i instytucjami partnerskimi,

 

- możliwość rywalizowania z najlepszymi w trakcie konkursów i olimpiad przedmiotowych,

 

- realizację autorskiego programu nauczania matematyki oraz realizację innowacji pedagogicznych,

 

- zastosowanie nowoczesnych metod nauczania: myśląca klasa, TOC – myślenie krytyczne, STEAM - interdyscyplinarne podejście do nauczania, obejmujące praktyczne doświadczenia,

 

- udział w klubach i kołach zainteresowań, prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów kierunkowych.

 

Dalsze perspektywy?

- szeroka gama możliwości kształcenia na kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych: od matematyki, informatyki, programowania, elektroniki, automatyki, mechatroniki, budownictwa,  po ekonomię czy filologię angielską,

 

- rozszerzona informatyka da Ci doskonałe perspektywy rozwoju i podjęcia przyszłej pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze IT,

 

- język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym pozwoli w przyszłości podjąć studia prowadzone w tym języku lub naukę na zagranicznej uczelni.

Klasa F

Symbol oddziału: 1f

klasa z elementami edukacji architektonicznej

Przedmioty rozszerzone

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

matematyka

język angielski

 

Technika architektoniczna, rysunek architektoniczny, historia architektury, grafika komputerowa, teoria i podstawy projektowania, wstęp do projektowania, socjologia przestrzeni

angielski

(4/5/4/5)

niemiecki

(2/2/2/2)

 

Treści nauczania z przedmiotów związanych z architekturą będą wprowadzane we współpracy z pracownikami naukowymi Akademii Śląskiej w Katowicach. Realizacja przedmiotów odbywać się na zasadzie ćwiczeń i teoretycznego wprowadzenia lub rozwinięcia. Obowiązkowe przedmioty dodatkowe będą realizowane w następującym wymiarze :

 1. Rysunek architektoniczny – 2 godziny w cyklu – zajęcia będą polegały na rysowaniu perspektywy, rysowaniu i wykreślaniu rzutów, przekrojów, elewacji itp. Uczniowie na początku będą rysowali za pomocą linijek i pisaków, później ewentualnie komputerowo.
 2. Technika architektoniczna – 2 godziny w cyklu – zajęcia będą dotyczyły geometrii wykreślnej oraz pracy na modelach. Są to zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne.
 3. Historia architektury i socjologia przestrzeni – 3 godziny w cyklu – celem zajęć będzie wykształcenie u ucznia umiejętności rozróżniania podstawowych stylów i elementów porządków architektonicznych.
 4. Grafika komputerowa – 2 godziny w cyklu – tworzenie rysunków i modeli za pomocą komputera. Znajomość oprogramowania ArchiCAD (dla szkół jest to program bezpłatny)
 5. Teoria i podstawy projektowania – 2 godziny w cyklu – uczeń poznaje, jakie wymagania są stawiane w architekturze, zagadnienia związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi, estetycznymi, ergonomią, wymogami prawa. Zajęcia będą dotyczyły analizy otaczającego środowiska zbudowanego: budynki i miasto.
 6. Wstęp do projektowania – 2 godziny w cyklu – przedmiot, który polega na szukaniu własnych rozwiązań na zadane problemy projektowe, w tym artystyczne i estetyczne. Zajęcia polegające na ćwiczeniu wytworzenia umiejętności szukania niebanalnych rozwiązań, rozwijania myślenia twórczego.

 

 
 

Klasa 1f:

2024/2025

 • klasa z elementami edukacji architektury
 • rozszerzenia: język angielski, matematyka
 • języki: angielski i niemiecki
 • dodatkowy przedmiot obowiązujący: grafika komputerowa, historia architektury, socjologia przestrzeni, rysunek architektoniczny, technika architektoniczna, teoria i podstawy projektowania, wstęp do projektowania architektonicznego

 

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych poszerzaniem swoich horyzontów w zakresie architektury, rysunku oraz projektowaniem prac przestrzennych. Różnorodność tematyki prac i zajęć pozwala rozwinąć się w wielu dziedzinach. Jeśli jako dzieci spędzaliście czas budując z klocków Lego, bawiliście się tworząc rozmaite wnętrza w The Sims, to ta klasa jest dla Was. Urbanistyka, projektowanie wnętrz, ogrodów, mebli lub wzornictwo to tylko niektóre z możliwości, które możecie wybrać jako kierunki studiów. W tej klasie odnajdą się zarówno osoby uzdolnione artystycznie, jak i matematycznie.

 

Co oferuje Ci profil?

- doskonałe przygotowanie do egzaminu dojrzałości,

 

- doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów wyższych,
w szczególności na kierunkach związanych z architekturą oraz projektowaniem,

 

- szerokie możliwości rozwijania zainteresowań w trakcie zajęć dodatkowych, warsztatów i wycieczek dydaktycznych,organizowanych przez uczelnie partnerskie (m.in. Akademię Śląską, Uniwersytet Śląski, galerie sztuki),

 

- możliwość realizowania ciekawych projektów we współpracy z instytucjami i uczelniami partnerskimi,

 

- możliwość rywalizowania z najlepszymi w trakcie konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

Dalsze perspektywy?

- szeroka gama możliwości dalszego kształcenia na kierunkach związanych z architekturą, projektowaniem wnętrz, a także matematyką,

 

- język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym pozwoli Ci podjąć dalszą naukę w tym języku również na uczelniach zagranicznych.