Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach serdecznie zapraszają Rodziców kandydatów do naszej szkoły na Dzień Otwarty dla Rodziców09.05.2024 r. (czwartek) w godzinach od 17.00 do 18.30.

Tego dnia Rodzice będą mogli porozmawiać z dyrektorem i nauczycielami, zwiedzić szkołę i lepiej poznać nasze Liceum.