W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

Od roku 2025 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego.