13 listopada 2018 r. szkoła zawarła Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach.

W ramach współpracy Uczelnia zapewnia następujące świadczenia:

- objęcie przez Uczelnię patronatem szkoły lub klasy o wybranym profilu

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (wykłady, warsztaty) dla uczniów szkoły w siedzibie Uczelni lub na terenie szkoły

- zapraszanie uczniów szkoły na wydarzenia organizowane przez Uczelnię: wykłady gościnne, spotkania z ludźmi nauki, kultury i polityki, konkursy oraz imprezy organizowane przez Samorząd Studencki

- dofinansowanie działań szkoły do kwoty 300 zł rocznie z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się ucznia

- przyznania uczniom szkoły zapisującym się na studia do WST atrakcyjnych bonifikat na poszczególnych kierunkach

- możliwość zorganizowania studiów podyplomowych, kursów i warsztatów dla nauczycieli w ramach prowadzonego Centrum Szkoleniowo- Edukacjynego WST zgodnie z potrzebami pracowników szkoły