Od stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ na nowo urodzone dzieci przyjmuje ZUS.
Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy

  • od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.

W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku, wnioski do ZUS składają dopiero od 1 lutego 2022 r., wcześniej nie ma możliwości złożenia wniosku.

Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.
Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wniosek:

  • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka;
  • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym;
  • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego środka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.


Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

  • portal Emp@tia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość.


Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

 


Więcej informacji na stronie internetowej ZUS