Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego prosi o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 5/OP/2020 w sprawie sposobu organizacji pracy szkoły w zakresie realizacji zajęć – konsultacji na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. St. Maczka w Katowicach.