Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego prosi Rodziców o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej ważnymi informacjami dotyczącymi powrotu do szkoły w dobie epidemii COVID - 19.