Szanowni Rodzice,

w związku ze zmianą terminu ferii zimowych  04 stycznia – 17 stycznia 2021 wprowadzam zarządzeniem Dyrektora po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zmianę organizacji pracy szkoły. Pierwszy semestr w roku szkolnym 2020/2021 będzie kończył się  24 stycznia 2021, a ostateczny termin wystawienia ocen  to 22 stycznia 2021. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbędzie się 25 stycznia, a zebrania rodziców 26 stycznia 2021. Drugi semestr rozpocznie się 25 stycznia 2021.

Katarzyna Ziemiec