Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego prosi o zapoznanie się ze wskazówkami dla Uczniów i Rodziców dotyczącymi bezpiecznego powrotu do szkoły.