9 marca 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, która jest reprezentacją młodzieży katowickich szkół ponadgimnazjalnych, a jej prace mają charakter konsultacyjny.

Najważniejszym celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice było zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Dzięki funkcjonowaniu Rady młodzi mieszkańcy uczą się wybierania swoich przedstawicieli, współdecydowania o wspólnych sprawach, bycia reprezentowanym oraz podejmowania oddolnych działań.

Wzorem radnych Rady Miasta członkowie Młodzieżowej Rady pracują na sesjach oraz w komisjach, których obrady są jawne. Kadencja Rady trwa dwa lata od dnia wyborów.

Nasza szkoła będzie reprezentowana w Radzie przez dwóch uczniów, którzy w dzisiejszych wyborach uzyskali najwięcej głosów. A oto jak przedstawiają się wyniki wyborów w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. St. Maczka:

  • Fizol Oliwier - 66 głosów
  • Pawleta Alan - 51 głosów
  • Krukowka Krzysztof - 41 głosów
  • głosy nieważne - 3

Frekwencja wyniosła 27,85 %.