23 września z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, klasy 2d, 2e oraz 3eP wraz z wychowawcami, wzięli udział w akcji "Wolontariackie czwartki na cmentarzu żydowskim", polegającej na wykonaniu prac porządkowych, które odmieniają stan tej historycznej i jakże ważnej dla Katowic nekropolii.

Tego typu inicjatywa oraz prace mają dla młodych ludzi ogromną wartość edukacyjną. Dla uczniów uczestnictwo w nich to często unikalna szansa bezpośredniego obcowania z obiektem o dużej wartości historycznej, ale także możliwość bezinteresownego zrobienia czegoś dobrego. 

W imieniu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz organizatorów, dziękujemy z całego serca wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. 

Za tydzień relacja z udziału w akcji kolejnych klas.