W tym roku Samorząd Uczniowski po raz pierwszy przystąpił do Wielkiej Zbiórki Książek, której celem jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym, zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.

 

Dzięki ofiarności zarówno uczniów, jak i nauczycieli, udało nam się zebrać około 200 książek, które zostały spakowane do 7 kartonów! Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w powodzenie akcji.

 

I pamiętajcie: jeśli w ciągu całego roku będziecie robić porządki w Waszych domowych biblioteczkach, zamiast wyrzucić książkę, przynieście ją do szkoły, do prof. D. Krzyżewskiego lub prof. K. Włodarczyk. Już teraz możemy je zbierać i w przyszłym roku pobić tegoroczny rekord!