W tym roku Samorząd Uczniowski po raz pierwszy przystępuje do Wielkiej Zbiórki Książek, której celem jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym, zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.

Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych spełniające poniższe kryteria:

- zostały wydane po 2000 roku;

- są napisane w języku polskim;

- są nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.

Podczas Wielkiej Zbiórki Książek nie są przyjmowane: podręczniki, encyklopedie, słowniki, czasopisma, Pismo Święte i inne święte księgi, przewodniki, atlasy, mapy, książki kucharskie, ogrodnicze, poradniki itp.

Książki należy przekazać prof. Dariuszowi Krzyżewskiemu lub prof. Katarzynie Włodarczyk najpóźniej do 5 października ??