28 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięli udział w VI Forum Samorządów Uczniowskich katowickich szkół średnich organizowanym przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe.
W programie VI Forum Samorządów Szkolnych znalazły się:
➢ podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego podczas pandemii w roku szkolnym 2020/2021,
➢ organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego podczas trwania bieżącego roku szkolnego - praca stacjonarna oraz przygotowanie do ewentualnej nauki zdalnej,
➢ wydarzenia grudniowe w pamięci młodego pokolenia - grudzień 1981r. (propozycje konkursów, debat, wystaw),
➢ dyskusja, wnioski.