22 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięli udział w V Forum Samorządów Uczniowskich katowickich szkół średnich organizowanym przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbyło się zdalnie w formie wideo-konferencji.
W programie V Forum Samorządów Szkolnych znalazły się:
➢ rozpoczęcie konferencji, przywitanie i omówienie zasad spotkania,
➢ prezentacje szkół dotyczące sposobu i przebiegu zdalnego nauczania,
➢ dyskusja na temat e-learningu,
➢ propozycje najlepszych rozwiązań dla nauczania zdalnego.