Samorząd Uczniowski zorganizował po raz drugi akcję „Uczniowie dla uczniów”, mającą na celu pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji do nowego środowiska edukacyjnego. Każda klasa pierwsza ma swoich starszych opiekunów w klasie drugiej, do których może się zwrócić w pierwszej kolejności, jeśli potrzebuje informacji bądź pomocy.

Opiekunami poszczególnych klas pierwszych zostali w tym roku:

1a → Joanna Górecka i Anna Pniok z klasy 2a

1b → Borys Bojko i Jan Ciechanowicz z klasy 2b

1c → Tymon Bernakowski i Dominik Wysogląd z klasy 2c

1e → Agata Wojtyś i Zuzanna Jama z klasy 2e

1f → Wojciech Meisel i Wiktor Morkis z klasy 2f.