Samorząd Uczniowski zorganizował po raz pierwszy akcję „Uczniowie dla uczniów”, mającą na celu pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji do nowego środowiska edukacyjnego. Każda klasa pierwsza ma swojego starszego opiekuna w klasie drugiej, do którego może się zwrócić w pierwszej kolejności, jeśli potrzebuje informacji bądź pomocy.

Opiekunami poszczególnych klas pierwszych zostali w tym roku:

1a → Karolina Gryzik z klasy 2a

1b → Lena Jędrasik z klasy 2b

1c → Małgorzata Bartosz z klasy 2c

1e → Alicja Młyńczak i Natalia Myśliwiec z klasy 2e

1f → Natalia Jasińska i Maria Sobieraj z klasy 2f.