Samorząd Szkolny wziął udział w trzynastej już edycji akcji Podaruj znicz na Kresy. Zebrane podczas akcji znicze zapłoną na opuszczonych grobach naszych rodaków za wschodnią granicą, pochowanych na starych, kresowych nekropoliach oraz w miejscach pamięci narodowej na terenie Lwowa i okolic.

Dziękujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w tej szlachetnej akcji. Dzięki Wam zebraliśmy aż kilkadziesiąt zniczy!