23 września Krzysztof Krukowka z klasy 3dG został zaprzysiężony na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Katowice i wybrany na wiceprzewodniczącego Rady. Krzysztof został radnym dzięki udziale  w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, które odbyły się w naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 9 marca 2020 r., po wygaśnięciu mandatu dwóch absolwentów IV LO, którzy zasiadali w Radzie w poprzedniej kadencji.